Under nya former för samlevnad kan det uppstå nya former för kommunikation.
Under nya former för samlevnad kan det uppstå nya former för kommunikation. Foto: Adam Lawrence/TT

Svans inget hinder för gemensamt språk

Vad gör djuren om vi inte försöker styra dem? Nya rön visar att djur kan stimuleras till att bli självständigare och att djur och människa kan hitta nya sätt att leva tillsammans på.

Publicerad

Julie Ann Smith bor tillsammans med kaniner. Hon vill ge kaninerna, som hon har tagit emot åt en djurskyddsorganisation, så stor frihet som möjligt samtidigt som hon tar väl hand om dem. Hon upplever detta som en konflikt – som människa begränsar hon deras rörelseutrymme trots att hon vill respektera dem som individer med egna önskningar. Därför strävar hon efter största möjliga frihet för kaninerna inom det utrymme som finns, och efter nya former för samvaro med dem. Ett sätt att uppnå detta är den bokstavliga indelningen av utrymmet.

Kaninerna springer fritt inomhus. Smith har tagit bort vägguttag och liknande som kan vara farliga för dem. Hon beskriver hur kaninerna alltid ställde till en enorm röra i ett visst rum under dagen. På kvällen städade hon och nästa dag började kaninerna om. Detta fortsatte tills hon insåg att de arbetade enligt ett system – kaniner tycker om gångar och platser där de kan gömma sig, så de inrättade rummet på det sättet. När Smith förstod detta såg hon skönheten i det. Hon såg det som ett sätt att kommunicera med kaninerna och visar med detta exempel att det är viktigt med experiment i tillvaron med andra djur.