Annons
X
Annons
X

Svanenmärkt bilbränsle på väg

Senare i år ska det gå att tanka miljömärkt bränsle i bilen. Svanens regler för biodrivmedel är på väg att bli klara. Energigrödor som har odlats på marker som läcker koldioxid föreslås bli bannlysta. Även krav på att tillverkningen av etanolen ska vara energieffektiv finns med i förslaget.

I Charqueada utanför Sao Paulo i Brasilien skördas sockerrören för hand. Först bränns fälten för att arbetarna ska slippa ormar och vassa blad - en metod som skadar miljön.
I Charqueada utanför Sao Paulo i Brasilien skördas sockerrören för hand. Först bränns fälten för att arbetarna ska slippa ormar och vassa blad - en metod som skadar miljön. Foto: KARL MELANDER

I veckan visade amerikanska forskare att etanol och biodiesel kan vara värre för klimatet än fossila bränslen som bensin och diesel. När naturliga marker bryts och görs om till odlingar av sockerrör, vete, oljepalmer eller andra biogrödor, frigörs kol som har legat bundet i marken. Stora mängder koldioxid tillförs då atmosfären.

För den som har köpt en miljöbil och tankar etanol är debatten om biodrivmedlens nackdelar minst sagt förvirrande.

– Det har varit otydligt vilka aspekter som menas. Det diskuteras allt från energiåtgång, hur grödorna odlas, vilken mark det odlas på och om det används konstgödsel, säger Marianne Pettersson, handläggare vid Miljömärket Svanen.

Annons
X

Kraven för vilken etanol (E85), biogas eller biodiesel som kan Svanenmärkas är just nu ute på remiss. Intresset från branschen är stort, bedömer Marianne Pettersson.

Som förslaget ser ut nu krävs det att odlingen av biogrödorna inte får orsaka läckage av koldioxid från markerna. För närvarande väljer Svanen mellan två olika regelverk för att dokumentera att så inte sker, ett som används av brittiska regeringen, ett som definieras av EU i förslaget till direktiv om förnybar energi, där det framgår vilka marker som inte får tas i anspråk.

I de brittiska reglerna får inte nettoutsläppen av växthusgaser vara större än den mängd som är bunden i biomassan i ett tids- perspektiv på 10 år.

I förslaget finns även krav på energiåtgången i industrin där drivmedlet tillverkas.

– Det ska vara så energieffektivt tillverkat som möjligt, och klimatpåverkan ska vara en vinst jämfört med användningen av fossila bränslen, säger Marianne Pettersson.

I den amerikanska studien fanns beräkningar som visade att det tar 17 år innan etanol från brasi-lianska sockerrör som odlats på cerradon – en slags savann – ger en klimatvinst. Men det behöver inte vara enda sanningen, påpekar Göran Berndes, som forskar om energisystem och mark- användning vid Chalmers.

– Det går att välja parametrar i beräkningarna så att det ser bra eller dåligt ut för etanolen. 17 år låter inte så bra, men är inte orealistiskt. Man måste bedöma från fall till fall.

I den etanol som importeras till Sverige odlas sockerrören huvudsakligen på före detta betesmarker i Sao Paulo. Om sockerrören skördas mekaniskt är det bättre klimatmässigt än om fälten bränns före skörd. I moderna industrier ger restprodukterna, bagassen, värme och el som kan ersätta fossila bränslen. Etanol är inte lösningen på framtidens drivmedelsproblem, men den spelar en viktig roll även på lång sikt.

Sekab i Örnsköldsvik är Sve- riges största importör av etanol från Brasilien. Vd Per Carstedt välkomnar kraven på miljömärkning.

– Det är en självklarhet. Det är en möjlighet med den debatt som finns kring biodrivmedel att det kan bli en produkt som är ett föredöme i världen.

Per Carstedt säger att den etanol som företaget importerar ”är schyst och bra”.

– Men i och med att det inte finns några system för att spåra varenda liter kan vi inte gå ut med det.

Därför ska Sekab, i väntan på att Svanens miljömärkning blir verklighet, i sommar införa en egen miljöcertifiering av vissa etanolprodukter.

Annons
Annons
X

I Charqueada utanför Sao Paulo i Brasilien skördas sockerrören för hand. Först bränns fälten för att arbetarna ska slippa ormar och vassa blad - en metod som skadar miljön.

Foto: KARL MELANDER Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X