Annons
X
Annons
X

Svanberg: Korrigering av oljepriset inom ett år

Oljepriset fick storstryk och föll till under 27 dollar per fat på onsdagen. Lägsta nivån på tolv år.

– Oljepriset har fallit dramatiskt under året. Men med det låga oljepriset ökar efterfrågan. En korrigering kommer, kanske mot slutet av året eller 2017, säger BP-ordföranden Carl-Henrik Svanberg i en exklusiv intervju med SvD Näringsliv.

(uppdaterad)
Världsekonomiskt forum i Davos 2016
[object Object]
”Fossila bränslen kommer att finnas i väldigt hög grad under lång tid, säger Carl-Henrik Svanberg på plats i Davos. Foto: Lars Pehrson

DAVOS. Beskedet om ännu en störtdykning av oljepriset har just kommit när SvD Näringsliv träffar BP:s styrelseordförande Carl-Henrik Svanberg på onsdagen i snöstormens Davos. Han konstaterar att det skett en mycket kraftig nedgång av oljepriset.

– Fallet har varit dramatiskt under det senaste året, men med det billiga oljepriset ökar nu efterfrågan och många projekt skjuts på framtiden så vi räknar med att få balans mellan utbud och efterfrågan mot slutet av året. Då ökar oljepriset igen.

Hur oroande är de fortsatt fallande oljepriserna för oljebolagen?

Annons
X

– Just nu är vi i obalans mellan utbud och efterfrågan, vilket får oljepriset att falla kraftigt. Irak har dessutom ökat produktionen för att stötta sin ekonomi. Detta varar ett tag, men efter en tid minskar utbudet och dessutom ökar efterfrågan eftersom oljan är billig. Vid de här prisnivåerna ser vi också att den amerikanska produktionen börjar minska. Vi ser ändå att vi går mot balans i slutet av 2016 eller början av 2017.

Men hur pressade är oljebolagen då lönsamheten påverkas?

– Alla påverkas ekonomiskt, och man får justera och skjuta projekt på framtiden. Vi går igenom kostnadsreduktioner och effektiviseringar. Vi måste anpassa våra kostnader. Men de stora bolagen har en stark balansräkning, och hotas inte. Det finns däremot många mindre bolag för vilka detta är liv eller död. Det finns många bolag som är till salu, och nästan kan ge bort sina tillgångar.

Hur oroande är det att iransk olja nu kommer tillbaka till marknaden?

– Det är inte särskilt oroande. Det är en spelare som varit borta ett tag som nu kommer tillbaka. För min del är det positivt att Iran kommer med i det internationella samfundet igen.

Hur påverkas de oljeproducerande länderna?

– Fallande oljepriser drabbar i första hand de oljeproducerande länderna. I många länder går oljeinkomsterna rakt in i statsbudgeten och de får det alltmer besvärligt. Med högt oljepris har det genomförts reformer och byggts ut välfärd, och detta blir knepigare nu vilket är oroande. Några exempel är Ryssland, Brasilien, Angola och Azerbajdzjan som är kraftigt påverkade.

Hur ser du på Kinas inbromsning, leder den till mindre efterfrågan med risk för ytterligare oljeprisfall?

– Kina befinner sig i en övergångsfas från en export- och infrastrukturdriven tillväxt mot teknik- och konsumentledd tillväxt. Det kommer inte att gå helt smärtfritt även, om det inte behöver innebär att de långsiktiga perspektiven därmed hotas. Det är mycket som talar för att Kina kommer att gå bra de närmaste tio åren. Fast det finns frågetecken eftersom det är svårt att få fram tydlig ekonomisk statistik vilket gör det lite svårbedömt.

Hur stort hot är en skakig världsekonomi för oljebolagen och priserna?

– Jag är mindre orolig för världsekonomis fundament och mer orolig för det geopolitiska läget som i sin tur kan påverka ekonomin. I USA skapas jobb och det växer, Europa är på väg i rätt riktning, Indien är inte så tokigt och Afrika växer. Det är förstås besvärligt i Latinamerika och Kina är lite osäkert. Vi följer löpande utvecklingen i världen och tittar alltmer på geopolitiska risker.

– Det kan bli social oro i länder där vi arbetar eller i länder som påverkar världsekonomin. Det finns en spänning mellan Iran och Saudiarabien, läget i Turkiet är inte längre lika stabilt och många är oroliga för vad som händer i Ryssland framöver.

Vilken roll kommer fossila bränslen och förnyelsebar energi att spela i framtiden?

– Fossila bränslen kommer att vara en dominerande del av energiproduktionen under lång tid. Kraftigt ökande mängder energi ska fram till snabbväxande marknader som Indien och Kina. Men förnyelsebara bränslen växer snabbare än något annat energislag. Fast vi börjar med små tal, kanske 3 procent av all energi, och möjligen 8 procent om 20 år.

– Om ytterligare 20 år, 2035–2055, kanske de gröna bränslena tagit över tillväxten. Samtidigt börjar fossila bränslen plana ut, och då tar kanske gröna bränslen över all tillväxt. Men fossila bränslen kommer att spela en mycket stor roll under lång tid.

Annons
Annons
X

”Fossila bränslen kommer att finnas i väldigt hög grad under lång tid, säger Carl-Henrik Svanberg på plats i Davos.

Foto: Lars Pehrson Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X