Annons

Svälj inte offerretoriken

Muslimer i sekulärt samhälle Kräkreflexer hos kränkta muslimer får aldrig avgöra yttrandefrihetens gränser. En religion kan äga sin del av det offentliga rummet, men den äger inte rummet som sådant, skriver professor Per Bauhn i en replik till bland andra islamologen Jan Hjärpe.

Publicerad

I debatten om de danska profetteckningarna finns två ”förståelseargument” som fordrar kritisk reflektion.
Det ena argumentet, exemplifierat i Amina Eks, Mehmet Kaplans och Bashy Quraishys inlägg på SvD Brännpunkt den 1 februari, vill att vi ska förstå kontroversen som en fråga om dansk och svensk ”islamofobi” eller rentav som ”global rasism”.
Det andra argumentet, exemplifierat i Jan Hjärpes inlägg på Brännpunkt den 2 februari, vädjar i stället till vår psykologiska förståelse av upprördheten hos ”enkla, osofistikerade troende muslimer”.
Ek-Kaplan-Quraishy hävdar som stöd för tesen om islamofobisk rasism i Sverige en rapport som ger vid handen att många svenskar ”anser att islam inte är förenlig med grundläggande svenska värderingar”.

Ek-Kaplan-Quraishy tycks aldrig fundera på om militant fundamentalism inom islam kan ha bidragit till sådan skepsis bland icke-muslimer.

Annons
Annons
Annons