Annons
X
Annons
X

Svagt politiskt stöd för sänkt ränteavdrag

Vänsterpartiets ekonomisk-politisk talesperson Ulla Andersson öppnar för sänkt ränteavdrag och är beredd att sätta sig i blocköverskridande samtal för att se över saken, enligt en intervju med SvD Näringsliv. Men övriga partier nobbar inviten, visar tidningens rundringning.

Anna Kinberg-Batra
Anna Kinberg-Batra

En sänkning av ränteavdraget har blivit en extremt känslig politisk fråga, inte minst med ett år kvar till valet 2014. De som förespråkar en sänkning av ränteavdraget anser att det skulle minska hushållens vilja att låna. Såväl EU, IMF som Ekofin har starkt kritiserat det svenska ränteavdraget och vill att det slopas för att undvika en bobubbla. I en intervju med SvD Näringsliv efterlyser nu Vänsterpartiets Ulla Andersson blocköverskridande samtal för att se över saken.

– Egentligen så borde det här arbetet redan ha startat, men många politiker är rädda för frågan, säger hon till SvD Näringsliv.

Ulla Andersson anser samtidigt att eventuella förändringar måste ske med god framförhållning och ske försiktigt.

Annons
X

Men något politiskt stöd för blocköverskridande samtal om ändrat ränteavdrag får nobben av nästan alla övriga politiska partier. Det visar en rundringning som SvD Näringliv gjort.

– Hushållen har kalkylerat med ränteavdragen i sina bostadskostnader. Vi tror att ett sänkt ränteavdrag kan slå hårt mot enskilda familjer. Att i det här läget inskränka hushållens möjligheter att konsumera vore dessutom skadligt för svensk ekonomi. Vi har istället föreslagit att lagstifta om amortering, säger Sven-Olof Sällström (SD), ekonomisk-politisk talesperson.

Vänsterpartiets Ulla Andersson får däremot stöd från Miljöpartiets Per Bolund som om är öppen för samtal.

– Vi är oroade över hushållens stigande skuldsättning som ökar risken för finansiell instabilitet. Vi har bjudit in regeringen till blocköverskridande samtal för att hitta brett förankrade lösningar för minskad skuldsättning. I samtalen är vi beredda att diskutera även utformningen av ränteavdragen.

Fredrik Olovsson, socialdemokratisk gruppledare i Finansutskottet, anser inte att frågan är aktuell.

– Vi har inget förslag om sänkt ränteavdrag. Hushållen bör ha stabila förutsättningar för sin ekonomi och ett sänkt ränteavdrag skulle bli ett ingripande. Vi ser Holland som ett varnande exempel där man drämde till väldigt snabbt. Men jag förstår Ulla Anderssons bekymmer. Vi har under lång tid sagt att man skulle behöva en blocköverskridande överenskommelse av skattesystemet men vi ser inget som helst intresse från de borgerliga. Vi har slutat att driva frågan.

Vilka andra verktyg biter för att dämpa hushållens lånevilja anser du?

– Bolånetaket ser ut att bita, men det viktigast är ju ökat byggande av hyresrätter. Det är ju själva orsaken till att vi hamnat här.

Anna Kinberg Batra (M), ordförande Finansutskottet, anser inte heller att frågan om samtal över blockgränserna är aktuellt.

– För oss är det inte aktuellt att ändra reglerna för ränteavdrag, det skulle riskera att bland annat skapa stor osäkerhet för hushållens ekonomi.

**Bör partierna sätta sig ned blocköverskridande ? **

– I finansutskottet diskuterar vi regelbundet både Riksbanken, hushållens skuldsättning och finansiell stabilitet. Oftast i brett samförstånd över blockgränserna.

Alliansens redan pågående arbete för att stärka amorteringskulturen samt kundernas rörlighet och ställning gentemot bankerna anser hon är viktigt men lyfter även fram andra verktyg för att dämpa hushållens skuldsättning. Däribland höjda kapitaltäckningskrav och FI:s bolånetak.

Carl B Hamilton (FP) anser att avreglering av bygghinder på bostadsmarknaden, möjlighet att tjäna mer på att bygga nya bostäder och åtgärder som medför ett bättre utnyttjande av existerande bostadsbestånd är andra effektiva verktyg.

– Då behöver inte hushållen låna så mycket. FP vill inte ändra bestämmelserna om ränteavdragen. Jag får finna mig i detta även om min personliga uppfattning är att man med kompensatoriska åtgärder kan hantera en förändring på ett bra sätt, säger Carl B Hamilton (FP), ekonomisk-politisk talesperson.

Kristdemokraternas intställning till ränteavdraget har inte heller den förändrats menar Anders Sellström, partiets frontfigur i ekonomiska frågor.

– Vi anser att det är bättre att få folk att amortera och minska sina skulder än att ändra på ränteavdragen. Det höjer ju bara kostnaden för hushållen och minskar inte skuldsättningen, säger han som menar att det inte är aktuellt att diskutera över blockgränserna.

– Vänsterpartiet har alldeles för bråttom. Nu har vi sett till att Finansinspektionen har fått mer muskler att agera i amorteringsfrågan. Vi måste ge FI en möjlighet att använda dessa innan vi börjar prata om andra delar.

Per Åsling, Centerpartiets ekonomisk-politisk talesperson säger till SvD Näringliv:

– Vi har sagt att ränteavdraget kan behöva ses över, men vi har inget konkret förslag hur det ska göras. Om det ska ändras måste det ske gradvis och försiktigt. Finansinspektionens åtgärder har hittills haft effekt. Men de måste fortsätta att ta fram verktyg, lyckas inte det får vi diskutera andra åtgärder men det är aktuellt idag.

Är ni öppna för samtal över blockgränserna?

– Vi kommer inte att ta några initiativ till sådana samtal kring ränteavdraget, det kan jag säga.

Annons
Annons
X

Anna Kinberg-Batra

Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X