Svagt intresse för kvinnovåldsenkät

Förra året publicerade Amnesty en studie som bland annat visade att bara hälften av Sveriges kommuner har någon form av handlingsprogram för att bekämpa mäns våld mot kvinnor.

Under strecket
TT
Publicerad
Annons

På torsdagen presenterades en uppföljningsstudie. Endast 120 av landets 290 kommuner har svarat på den nya enkäten.

En tredjedel av de som svarat uppger att den senaste undersökningen lett till debatt i något politiskt organ i kommunen. Omkring en fjärdedel av kommunerna som svarat uppger att de avser att höja eller redan har höjt bidragen till kvinnojourerna.

Annons
Annons
Annons