Svagt förtroende för försvaret

Under strecket
Publicerad
Annons

Enligt Officersförbundet och Sifo är det mer än en tredjedel av officerskåren som helt saknar förtroende för den försvarspolitiska ledningen. Hur kommer det sig? När Persson utser en försvarsminister tar han en person som inte har arbetat en enda dag med försvarsfrågor. Leni Björklund erkänner ärligt att hon har ”stora brister” i sina kunskaper om försvaret (intervju i SvD 22/10).
Men när statsministern skall utse en särskild minister för att lösa problemet med de många sjukskrivningarna gör han tvärtom. Hans Karlsson har arbetat med arbetslivsfrågor inom fackföreningsrörelsen i mer än 20 år. En mer insatt person går inte att finna. Visserligen är politik en lekmannasyssla, som inte bör förväxlas med expertkunskap. Därför är det bra att ministrarna inte är utpräglade fackmän.
Men vad är det som gör att arbetsmarknadspoltiken måste styras av en person med 20 års erfarenhet och försvarspolitiken av en som inte har någon erfarenhet alls?
Officerskårens låga förtroende är bara den ena sidan av problemet.
Regeringens förtroende för officerskåren tycks inte vara särskilt stort det heller.

Stefan Olsson

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons