Annons

Svagt försvar gör Sverige mottagligt för påtryckningar utifrån

Sveriges armé är i samma storleksordning som Litauens. Behovet att stärka vårt försvar kan inte ha undgått någon, skriver Johan Wiktorin, ledamot av Kungl Krigsvetenskapsakademien.

Under strecket
Publicerad

Kring månadsskiftet lämnar Försvarsmakten in sitt underlag till arbetet med Försvarsberedningens försvarspolitiska rapport, som ska vara klar om ett drygt halvår. Som medborgare skulle jag gärna vilja veta hur innehållet ser ut, för risken är stor att myndigheten redan från början anpassar sig till den rådande ekonomin och ger förslag som ytterligare underminerar vår försvarsförmåga.

Behovet att stärka vårt försvar kan inte ha undgått någon. Den urlakning som skett är inte bara ett resultat av de borgerliga regeringarnas minskade prioriteringar, utan detta är en process som även pågått under socialdemokratiska regeringar. Förutom en allt mindre andel av vår samlade produktion, så har vi också bytt koncept vid varje större beslut sedan sekelskiftet.

Annons
Annons
Annons