Annons

Svaga elever behöver åtgärdsprogrammen

Skyldigheten att upprätta åtgärdsprogram för elever som riskerar att inte nå kunskapsmålen är på väg att avskaffas. Men reformen kommer att leda till sämre skolresultat och ökad ojämlikhet. Det skriver S-politikern Robert Noord.

Publicerad

Studier från såväl lärarnas egna fackliga organisationer som Skolverket visar att lärarna arbetar väldigt mycket och nyligen har Stockholm stad av Arbetsmiljöverket hotats med vite om inte staden minskar lärarnas arbetsbörda.

Att minska den administrationen och arbetsbördan måste vara en prioriterad uppgift. Det håller inte att den genomsnittlige läraren arbetar nio timmar och 40 minuter om dagen och där en betydande andel av detta arbete sker hemma på kvällstid eller helger. Då är det inte konstigt att mer än var tredje lärare känner sig mycket pressade, på gränsen till vad de klarar av.

Annons
Annons
Annons