Annons
X
Annons
X

Svag utbildning hotar svenskt musikliv

Smalare genrer som västerländsk konstmusik, jazz och folkmusik sätts på undantag – både i skolan och kulturskolan. Det skriver tre företrädare för svenskt musikliv inför Rikstinget för västerländsk konstmusik.

Sju av tio kulturskolor ser ett vikande intresse för att spela orkesterinstrument, skriver artikelförfattarna.
Sju av tio kulturskolor ser ett vikande intresse för att spela orkesterinstrument, skriver artikelförfattarna. Foto: Carl Bredberg

Kulturdebatt

Musik är ett stort intresse för de flesta. Enligt Myndigheten för kulturanalys ägnar sig 92 procent av Sveriges befolkning "ofta och mycket" åt musik. Trots det omfattar musikämnet på grundskolans högstadium endast 40 minuter i veckan, och för att hinna med väljer många lärare att utgå från den musik eleverna redan känner till. Det gör att smalare genrer som västerländsk konstmusik, jazz och folkmusik blir satta på undantag.

Följden blir att vi exkluderar en stor del av befolkningen från den grammatiska grund som den västerländska konstmusiken utgör. I ett växelspel med folkmusikaliska uttryck har konstmusik med olika ursprung burit fram och utvecklat ett språk för dagens hela globala musikindustri.

Vi ser också liknande tendenser inom kulturskolan. I syfte att nå ut brett får mindre kända uttryck svårt att hävda sig. I en undersökning gjord av Sveriges Orkesterförbund 2013 uppger 69 procent av kulturskolorna att de ser ett vikande intresse för att spela orkesterinstrument.

Annons
X

Detta får stora konsekvenser för amatörmusiklivet. Sveriges Orkesterförbund har sedan 2004 förlorat 20 procent av sina medlemmar, huvudsakligen för att orkestrar läggs ned då återväxten sviktar.

När bredden viker smalnar spetsen. I rekryteringar till landets symfoniorkestrar har musiker utbildade i Sverige mycket svårt att hävda sig. Exempelvis har endast 11 av de 31 musiker som Sveriges Radios Symfoniorkester anställt sedan 2007, fått sin utbildning i Sverige. Senast en svensk musiker fick anställning var 2013.

Sveriges Orkesterförbund har sedan 2004 förlorat 20 procent av sina medlemmar.

Stäng

KULTURCHEFENS NYHETSBREV – veckans viktigaste kulturtexter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Ur ett konstmusikaliskt perspektiv oroar också utvecklingen inom Svenska kyrkan. De konstmusikaliskt skolade kyrkomusikerna blir färre och mellan 2004 och 2014 minskade antalet barnkörer och ungdomskörer med 13 respektive 29 procent.

  I oktober förra året presenterade Kulturskoleutredningen sitt betänkande ”En inkluderande kulturskola på egen grund” (SOU 2016:69). Remisstiden gick ut den 15 mars och engagemanget har varit stort med över 150 remissvar.

  Dock omfattade inte utredningen rekrytering av elever till orkesterinstrument. Bland de svarande märks också en kritik mot att de undervisningsformer som föreslås i betänkandet anses missgynna kvalitativ instrumentalundervisning i framförallt västerländsk konstmusik.

  Under årets Riksting kommer vi att belysa utbildningsfrågan med utgångspunkt från utredningens betänkande.

  Med rikstinget uppmanar vi berörda beslutsfattare till snabba och kraftfulla åtgärder:

  Stärk musikämnet i skolan, så att samtliga elever får tillgång till musikens alla genrer! Ge kulturskolorna ett särskilt uppdrag att verka för den västerländska konstmusikens spridning och inför skyndsamt en examensordning för instrumentallärare! Implementera förslaget att återinföra musik och andra estetiska ämnen som obligatorium på alla gymnasieprogram! Värna den västerländska konstmusiken som bärande element i Svenska kyrkans gudstjänstliv och konsertutbud!

  Helena Wessman, konserthuschef Sveriges Radio Berwaldhallen 

  Susanne Rydén, preses Kungliga Musikaliska akademien 

  Mikael Brännvall, VD Svensk Scenkonst

  Rikstinget äger rum onsdagen den 5 april kl 10–17 i Sveriges Radio Studio 2.

  Annons

  Sju av tio kulturskolor ser ett vikande intresse för att spela orkesterinstrument, skriver artikelförfattarna.

  Foto: Carl Bredberg Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X