Svag krona sänker svenska banker i öst

Svenska bankers exponering mot Baltikum sänker kronan. Den svagare kronan leder i sin tur till att bankernas utlåning i euro och dollar växer räknat i svensk valuta.

Under strecket
Publicerad
Annons

Enligt BIS, Bank for International Settlements, hade svenska banker i slutet av juni 2008 krav på 111 miljarder dollar mot Ukraina, Ryssland, Polen, Estland, Lettland och Litauen. Med då gällande dollarkurs på sex kronor handlade det om 666 miljarder kronor.

På tisdagen var dollarkursen 9,11 kronor. 111 miljarder dollar motsvarar nu 1011 miljarder svenska kronor. Genom valutakursförändringar har utestående krediter växt med 345 miljarder kronor även om ingen nyutlåning skulle ha ägt rum.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons