Annons

Svackan ger ras för patent

Patentansökningarna till Patent- och registreringsverket, PRV, har fortsatt att minska under året. PRV tror att botten är nådd, men ser inga tydliga tecken på en uppgång.

Under strecket
Publicerad

Företagens minskade investeringar i forskning och utveckling syns i färre inkommande patentansökningar till PRV. Förra året hade antalet ansökningar minskat med drygt 20 procent sedan år 2000. Nivån är den lägsta på tio år, och sedan har minskningen fortsatt.
– Det här är ett dilemma för Sverige. Vi ser inga tecken på att investeringarna har börjat igen. För att fler patentansökningar ska komma in måste det komma in kapital till forskningsenheterna, och det gör det inte, säger Anders Ryberg, chef för patentavdelningen på PRV.

Störst har minskningen varit inom it- och telekomsektorn. Ericsson har under första halvåret i år lämnat in 29 patentansökningar, jämfört med totalt 213 ansökningar år 2001.
Förra året satsade Ericsson 29 miljarder kronor i forskning och utveckling, FoU, en minskning med 11 miljarder jämfört med året innan. Målet är nu att FoU-kostnaderna ska ned till 15 miljarder kronor.
En av orsakerna till minskningen inom telekomsektorna är 3G:s svaga utveckling.
– För fyra år sedan brakade investeringarna i 3G iväg. Normalt skulle vi nu ha fått in ansökningar till 4G, men vi har ännu inte sett några kommersiella framgångar för 3G.

Annons
Annons
Annons