Hans-Roland Johnsson:Susan Sontag fortsätter att provocera

Susan Sontag menade med en berömd formulering i en essä att tolkning är ”intellektets hämnd på konsten”. De senaste årens böcker om Sontag visar att hennes texter fortfarande engagerar.

Under strecket
Publicerad
Susan Sontag (1933–2004), fotograferad 1972.

Susan Sontag (1933–2004), fotograferad 1972.

Foto: AOP
Annons

Den välskrivna essän – från Montaigne till, säg, Milan Kundera och George Steiner – är inte endast en personligt färgad betraktelse i gränslandet mellan vetenskaplig uppsats och underhållande recension, den är också, och kanske i än högre grad, ett möte med ett inspirerande författartemperament. Essäförfattaren fungerar både som introduktör och samtalspartner, och i vissa fall kan hans eller hennes reflektioner bli minst lika, eller till och med mera, intressanta än själva ämnet för essän – detta till skillnad mot kritikern i dagspressen vars ansats vanligtvis är mera ämneskoncentrerad och återhållsam. György Lukács har träffande sagt att det viktigaste i essän inte är det slutgiltiga omdömet, utan den process som leder fram till det.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons