Annons

Surfplattor både bra och dåligt för barn

Under strecket
Publicerad

I sitt inlägg på Brännpunkt 4/2 skriver Hugo Lagercrantz att Statens medieråd inte har något existensberättigande om de inte varnar för riskerna med små barns användning av digital teknologi. Det stämmer att det finns en del kända negativa effekter av tv och datorer på barns utveckling. Hugo Lagercrantz ger dock en snäv bild av forskningsläget, eftersom det även finns ett flertal kända positiva effekter av digital teknologi för barn i skolåldern. Barn kan inhämta ny kunskap från faktaprogram och förbättra sina kognitiva förmågor (till exempel minne) genom att spela datorspel. De kan även ha positiva och utvecklande sociala interaktioner på nätet. Forskningen pekar dessutom på att huruvida användandet av digital teknologi har positiva eller negativa effekter på barns utveckling i hög grad beror på innehållet. Generaliserade riktlinjer om skärmtid skulle därför vara av begränsad nytta.

Lagercrantz gör rätt i att fokusera på de minsta barnen, för det sker just nu en storsamhällsförändring: surfplattorna, som i princip inte fanns alls för fem år sen, möjliggör datoranvändning för väldigt små barn, och denna användning ökar oerhört snabbt. Problemet är att forskningen inte har hunnit med i denna utveckling. Det finns dock skäl att tro att användandet av surfplattor skulle kunna ha både negativa och positiva effekter även för de minsta barnen. En nyligen publicerad studie i en framstående utvecklingspsykologisk tidskrift (Child Development) visade till exempel att spädbarn visst kan lära sig teckenspråk genom att titta på teckenspråksvideor.

Annons
Annons
Annons