Annons
X
Annons
X

Superspår slukar budgeten – satsningar hotas

Höghastighetsbanan riskerar att slå ut hälften av alla nyinvesteringar i decennier. Enligt Trafikverket måste anslagen höjas kraftigt om andra framtidssatsningar ska kunna förverkligas. Det skriver Dagens Industri.

Höghastighetstågen
[object Object]
Höghastighetståg i Tokyo. Foto: Shizuo Kambayashi/AP

På sistone har det varit stor debatt om finansieringen av bygget av höghastighetsbanor som ska köra från Stockholm till Jönköping och därifrån vidare till Göteborg respektive Malmö.

De första beräkningarna som gjordes för 7–8 år sedan pekade på att kostnaderna kunde hamna på omkring 125 miljarder kronor. Den senaste beräkningen från Trafikverket pekar på att det snarare blir någonstans mellan 190 och 320 miljarder kronor. Samtidigt påpekar alla att osäkerheten är väldigt stor och Sverigeförhandlingen har också bett om nya beräkningar för att få en mer säker bild.

Sverigeförhandlingen, som på regeringens uppdrag arbetar med finansieringen av höghastighetsbanan, anser att järnvägsbygget ska finansieras genom lån.

Annons
X

Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon slår fast att det handlar om väldigt mycket pengar.

– Om man ska klara finansieringen av projektet med lån krävs det ytterligare anslag för att det inte ska tränga ut andra projekt, säger hon till Dagens Industri.

Trafikverket har i sitt exempel räknat med en upplåning på 240 miljarder. Lånet är utslaget på 40 år, med en kalkylränta på 4 procent. Det ger en utgift på 16 miljarder per år, när de första amorteringarna görs.

Samtidigt ligger de totala anslagen för infrastrukturinvesteringar på cirka 20 miljarder kronor per år.

Lena Erixon anser att de ökade utgifterna måste kompenseras med höjda anslag.

– Om man inte vill att det ska påverka andra viktiga investeringar som ska göras måste man tillföra pengar i motsvarande mån.

Annons
Annons
X

Höghastighetståg i Tokyo.

Foto: Shizuo Kambayashi/AP Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X