Perfect Guide

Supernannyn: Sluta sabotera föräldramöten!

Supernannyn Anna-Karin Wyndhamn, doktor i pedagogiskt arbete, har tröttnat på egomonster som saboterar föräldramöten.

Terminstart är högsäsong för föräldramöten. Perioden då vi vuxna tränger ihop oss i klassrum på ministolar för att dryfta det dyraste vi har.

Annons

Vore det en orimlig önskan att dessa tillställningar upphörde vara mötesparodier och istället bjöd på vettig diskussion om läsårets premisser och innehåll? Allvarligt talat. Vi kan inte låta de där pyttepallarna och ett alltmer avdomnat bakparti tillåta också intellektuell regression.

Låt oss börja mötet med att vi alla lyfter blicken. Ser du det jag ser? Det finns en massa andra föräldrar på plats. Lägg därför genast ner din plan om att ställa krav kring förändringar av hela upplägget om ett visst moment; fruktstund, rast, öppning, stängning, med referens till vad som passar dig och din gullunge bäst. Om alla gör som du kommer vi vara kvar i det här kvava rummet till midnatt. Vill du ha förändring, lägg fram klara motiv och solida argument. Framförallt måste du förstå något alldeles grundläggande: lärarens uppdrag är inte att underlätta din vardag, det är att lära barnen väsentligheter och rusta dem till blivande samhällsmedborgare.

Fundera på om det du begär av skolan överhuvudtaget går ihop. Är det exempelvis rimligt att först kräva att läraren dagligen ska påminna skolbarn om när de ska äta sin medhavda frukt för att, i nästa andetag, kräva att eleverna bättre tränas i eget ansvar. I sådana lägen önskar jag att den konstant leende läraren snörpte med munnen och replikerade: ”Bra idé. Vi börjar med frukten.”

En variant på mötessabotage hittar vi hos förnekaren, vars signum är att kategoriskt avfärda allt man inte själv bevittnat: ”Jag känner inte alls igen det ni andra berättar om bråk och stök. Mina barn har aldrig sagt något om det och jag har heller inte sett nått själv”. Denna märkliga bevisföring låser hela diskussionen till sandlådenivå. Dessutom öppnar den upp för rektorns paradtrick: genomgång av handlingsplanen. Vad för slags handling denna plan egentligen är en plan för, är i sammanhanget underordnat. Det viktiga är att den med sina fina färger, staplar, figurer och signalord (tänk värdegrund, likabehandling, antimobbning!) berättar att allt är precis tiptop på skolan. Förnekaren nickar förnöjt. Egomonstren andas ut, orden ”individualiserad” och ”anpassad” förekom minst fem gånger vardera. Nu blir det nya kravlistor.

Vi silar mygg och sväljer kameler. Låt oss fylla föräldramötet med kritiska frågor om ordning, metoder, innehåll, förutsättningar, resurser och utrymme. Sätt läraren och rektorn på prov i att förklara hur de arbetar med barnen. Fråga hur de vet att en metod är bättre än annan. Om sedan lärare och rektorer i kraft av profession och erfarenhet svarar ärligt och inte reflexmässigt skönmålar, ja då har vi kommit en bra bit på vägen till ett vuxet samtal om skolan.

Anna-Karin Wyndhamn är aktuell med programmet ”Supernanny Sverige” på TV3.

Till Toppen