Annons
X
Annons
X

”Superbussar krävs i ett växande Stockholm”

Stockholm behöver satsa på superbussar, som kan ta många passagerare och som kan gå i egna filer. Dessutom behövs en nord-sydlig tunnelbanelinje byggas. Ökade inkomster från trängselavgifter kan bekosta dessa satsningar, skriver oppositionslandstingsråden Erika Ullberg (S) och Talla Alkurdi (S).

Foto: Hasse Holmberg/TT

DEBATT | STOCKHOLMS KOLLEKTIVTRAFIK

En avgörande orsak till bilens övertag idag är tidsvinsterna då en genomsnittlig vardagsresa i länet tar 39 minuter med SL och bara 19  minuter med bil.

Vid årsskiftet genomfördes i blocköverskridande enighet beslut om trängselavgifter på Essingeleden och de nuvarande avgifterna höjs i Stockholms län för första gången sedan de infördes 2007. Då 2007, ökade kollektivtrafikresandet och vi kan förvänta oss att efterfrågan på kollektivtrafik kommer att öka även denna gång. Samtidigt har Moderaterna i landstinget beslutat om att skära ned i busstrafiken från och med den 11 januari. Totalt berörs 99 busslinjer och 4 busslinjer försvinner helt i Stockholms län.

Det är en ohållbar ekvation i Stockholmsregionen som beräkna växa till 2,4 miljoner invånare till 2030. Vi socialdemokrater vill istället ta ansvar för tillväxten och satsa på moderniserad och utbyggd busstrafik samt en ny tvärgående tunnelbanelinje.

Annons
X

Landstinget har sedan flera år ett mål att öka kollektivtrafikandelen av de motoriserade transporterna med 2,5 procentenheter fram till 2020 samt 5 procentenheter till 2030. Det finns en stor risk att det målet inte nås om kollektivtrafiken inte görs så pass tillgänglig och effektiv att det blir rationellt för resenärerna att välja bort bilen. Av de motoriserade resorna, resor som inte görs med cykel eller gång, så är 62 procent bilresor, en siffra som legat oförändrad de senaste 10 åren. Detta i jämförelse med andelen kollektivtrafikresor som är 38 procent. En avgörande orsak till bilens övertag idag är tidsvinsterna då en genomsnittlig vardagsresa i länet tar 39 minuter med SL och bara 19  minuter med bil. Landstingets egna analyser visar att stora tidsvinster i resandet kan göras om man förbättrar de tvärgående förbindelserna. Vi vill därför att landstinget prioriterar att investera i superbusslinjer på Södertörn, bygger Stockholmsbågen på Förbifarten samt en ny nord-sydlig tunnelbanelinje.

Busstrafiken har nästan lika många påstigande på en dag som tunnelbanan. Busstrafiken är också snabbare och mindre kostsamt att bygga ut och har stor potential för att effektivisera resandet. Restiderna på de tvärgående busslinjerna idag är alltför långa och förenklar inte arbetspendlingen mellan länets tillväxtområden. Det kan åtgärdas genom att införa BRT-system (Buss Rapid Transit) som innebär att stombussar (bussar med hög kapacitet som kan ta många passagerare) får egna körfält i vardera riktningen, liknande pendeltrafik på hjul. Det skulle innebära att man kan köra fler bussar och öka kollektivtrafikresandet samtidigt som resenärerna får kortare pendlingstid. Prioriterat är att bygga ut BRT-systemet i Söderort och Södertörn. Finansiering för satsningen skulle delvis kunna göras med pengarna från regeringens stadsmiljöavtal för utbyggd kollektivtrafik.

Superbussar bör även gå på Förbifarten samtidigt som vi förverkligar ”Stockholmsbågen”, genom att koppla samman Södertörnsleden och Förbifarten. Då kan resenärer via BRT ta sig mellan Haninge och Täby på 45 minuter. Det skulle korta restiderna avsevärt från södra till norra länshalvan och är viktigt för en sammankoppling av regionala arbetsmarknader i Stockholms län.

Stäng

PERFECT WEEKEND – Nyhetsbrevet från SvD Perfect Guide som håller dig uppdaterad på de senaste samtalsämnena inför helgens middagar.

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Dagens tunnelbanesystem är över 50 år gammalt och behöver moderniseras för att kunna matcha Stockholms framtida transportbehov. Vi måste därför nu ta nästa kliv och bygga en ny tunnelbanelinje väster om Stockholms city. Den skulle avlasta den mycket hårt belastade T-banan mellan T-centralen och Slussen, ger kortare restider mellan norr och söder och göra nya områden attraktiva för bostadsbyggande.

  När trängselskatterna styr resenärerna från bil- till kollektivtrafik, så är det orimligt att kollektivtrafiken bantas istället för att skyndsamt byggas ut och förbättras. Landstingsmoderaterna måste komma till insikt att kortsiktiga nedskärningar i kollektivtrafiken skadar regionens tillväxt och uteblivna investeringar riskerar ge höga samhällskostnader i framtiden. Vi socialdemokrater i opposition vill istället samarbeta med de styrande allianspartierna i en ny riktning för att utveckla kollektivtrafiken och regionens tillväxt.

  Erika Ullberg (S)

  oppositionsfinanslandstingsråd

  Talla Alkurdi (S)

  oppositionstrafiklandstingsråd

  Erika Ullberg och Talla Alkurdi Foto: Malin Hoelstad, Pressbild
  Annons
  Foto: Hasse Holmberg/TT Bild 1 av 2

  Erika Ullberg och Talla Alkurdi

  Foto: Malin Hoelstad, Pressbild Bild 2 av 2
  Annons
  X
  Annons
  X