Johan Carlson: Livsstilen inverkar vid en pandemi

Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson.
Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson. Foto: Emma-Sofia Olsson

I spåren av coronapandemin behöver större uppmärksamhet riktas mot levnadsvanornas betydelse för hälsan. Det svarar Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson på kritiken mot att livsstilen hamnat i skymundan i kampen mot covid-19.

Under strecket
Uppdaterad
Publicerad
Annons

Som SvD berättat har en expertgrupp inom Sveriges kommuner och regioner, SKR, i ett brev till tre myndigheter lyft fram att allt mer tyder på ett samband mellan ohälsosamma levnadsvanor och risken för att bli svårt sjuk i covid-19.

Lars Weinehall som är ordförande i expertgruppen inom sjukvårdens kunskapsstyrning tycker att rekommendationer kring livsstilen borde finnas med i den nationella informationskampanj som hanteras av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap vid sidan om råden om att tvätta händerna och hålla distans. Sådana råd borde också upprepas på varje presskonferens, menar han.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons