Annons

Sumpad sump i sumpen

Publicerad

"Om man sumpar en chans - inte har man den väl kvar att ta till vid ett senare tillfälle?" undrar Bengt Feldreich, som funderar över hur orden
sumpa, det vill säga förvara fisk i sump för senare användning, och
sumpa, i betydelsen "missa, förlora" förhåller sig till varandra. Han kan från pojkåren i Stockholms skärgård minnas hur man vid lyckade fiskafängen sumpade ål men också hur det kunde hända att man fick en stor gädda på kroken men tyvärr sumpade den.
Det är lätt att hålla med om att de båda betydelserna verkar en aning oförenliga. Men icke desto mindre har orden samma ursprung.
Verbet
sumpa är bildat till substantivet
sump som enligt NEO (Nationalencyklopedins ordbok) betyder "sank mark" men också "typ av låda med hål i för förvaring av levande fisk". En tredje tänkbar betydelse är "odrickbar restprodukt vid kaffekokning", men varken NEO eller andra ordböcker är helt säkra på att
sump i ordet
kaffesump är samma ord som vi använder på tal om sankmark eller fiskförvaring. För funderingar kring verbet
sumpa kan man emellertid lämna kaffesumpen därhän. Fisksumpen verkar vara ett säkrare kort.

Enligt Östergrens Nusvensk ordbok (från mitten av 1900-talet) är fisksump en "större låda av trä (med öppningar mellan bräderna eller i dem borrade hål) för förvarande i vattnet av levande fisk och skaldjur; även om liknande förvaringsrum i båt". Sumpar gör man alltså när man lägger fisk i en sådan låda för tillfällig förvaring.
Kanske utgör den allra sista passusen i den ovan citerade betydelsebeskrivningen en ledtråd till den bildliga betydelsen av
sumpa: "tappa, förlora". Om man kastar en fisk i en stor sump är det sannolikt svårt att få tag på den igen; då är den förlorad. Ordet
sump kan till yttermera visso också användas om större vattensamlingar, bildligt till och med om "sjön". Som synonymer till
sumpa med den bildliga innebörden anges "släppa i storsumpen", "låta gå ifrån sig".
Sumpa och
sumpa är kanske inte så oförenliga, trots allt.

Annons
Annons
Annons