Lawrence Abu Hamdan, ”Dirty evidence”Suggestiva minnen kan vara reinkarnation

Lawrence Abu Hamdan, ”Walled unwalled”, video, 2018. Installationsvy på Bonniers konsthall.
Lawrence Abu Hamdan, ”Walled unwalled”, video, 2018. Installationsvy på Bonniers konsthall. Foto: Jean-Baptiste Béranger

I Lawrence Abu Hamdans konst blir historierna alltmer komplexa för varje lager av förklaring som läggs till. Som när en person berättar krigsminnen – men de härrör ur ett tidigare liv.

Under strecket
Publicerad
Lawrence Abu Hamdan, ”Earwitness inventory”, 2018-2019. Installationsvy på Bonniers konsthall.

Lawrence Abu Hamdan, ”Earwitness inventory”, 2018-2019. Installationsvy på Bonniers konsthall.

Foto: Jean-Baptiste Béranger
Utställningens största verk är installationen ”Earwitness inventory”, med 96 alldagliga föremål som vittnen associerat med krigets ljud. Installationsvy på Bonniers konsthall.

Utställningens största verk är installationen ”Earwitness inventory”, med 96 alldagliga föremål som vittnen associerat med krigets ljud. Installationsvy på Bonniers konsthall.

Foto: Jean-Baptiste Béranger
Lawrence Abu Hamdan, ”Once removed”, video, 2019. Installationsvy på Bonniers konsthall.

Lawrence Abu Hamdan, ”Once removed”, video, 2019. Installationsvy på Bonniers konsthall.

Foto: Jean-Baptiste Béranger
Annons

Bevis handlar till stor del om trovärdighet. När Lawrence Abu Hamdan (född 1985 i Amman, Jordanien, och verksam i London) kallar sin utställning för ”smutsiga bevis” signalerar han redan från början att vi här står inför olika trovärdighetsproblem. Det betyder inte att ”Dirty evidence” är en postmodern uppgörelse rörande sanningsanspråken i medier och utsagor. I stället presenterar Abu Hamdan oss för en mängd berättelser och situationer där vad vi uppfattar är tätt förknippat med hur vi uppfattar något över huvud taget.

”Dirty evidence” spänner alltså över alltifrån frågor om den mänskliga perceptionen till reflektioner om våra alltmer raffinerade övervakningstekniker. Utställningen består av två större videoverk och en svit fotografier vilka tillsammans omgärdar den stora installationen ”Earwitness inventory” i det inre rummet. Här möter vad som förefaller var ett antal godtyckligt utvalda föremål, spridda runt en videoprojektion i rummets mitt. Projektionen förklarar olika begrepp som vore de hämtade ut en ordbok och det blir sakta tydligt att föremålen i rummet är förknippade med dessa berättelser.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons