Recension

SpeleologernaSuggestiv föreställning med existentiell rymd

Under strecket
Publicerad
Annons

En speleolog utforskar grottor, det vill säga undersöker de långsiktiga spåren av naturlagarna: ojämnheterna efter sandlagren som adderats och håligheterna av droppar som urholkat. Cricketspelaren agerar på en begränsad slät yta, efter regler konstruerade av människan. En match kan visserligen vara i dagar men tidsrymden mellan början och slut är överskådlig.

Grottorna, spelet och lagarna är de konkreta utgångspunkterna i Lotta Lotass text. Genom splittring och upprepning klingar orden som i ett ekorum, i en aldrig avstannande rörelse och skapar plats för skärskådande reflektion och poesi. Som i många av Lotass verk omger ett universum av oändlig natur och oöverskådlig tid människans underliga, ibland fascinerande sätt att sträva efter kontroll och mening.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons