X
Annons
X

Carl Rudbeck: Sufismen är islams ljus och mörker

Dervisher som dansar. Detalj ur miniatyr av Kamāl ud-Dīn Behzād från cirka 1490.
Dervisher som dansar. Detalj ur miniatyr av Kamāl ud-Dīn Behzād från cirka 1490.

Att förstå religiös mystik kan vid första ­på­seende tyckas som ett omöjligt projekt. I mystikens natur ligger att den är just mystisk: kanske inte så mycket förnuftsvidrig som bortom förnuftet. Vi befinner oss inte längre i rationalismens klara ljus utan i själens dunkla natt. Att ens försöka bringa klarhet i ett sådant ämne, är inte det självmotsägande? Varje steg mot analytisk klarhet kan egentligen bara uppnås genom att förfuska ämnet. Motsatsen är heller inte bra, det vill säga att bara fortsätta den mystiska diskursen. Mycket av det som jag tidigare läst i ämnet har bestått av dunkla ­parafraser på dunkla grundtexter.

Dervisher som dansar. Detalj ur miniatyr av Kamāl ud-Dīn Behzād från cirka 1490.

Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X