Subventionen har ökat företagens vinster

Foto: FREDRIK SANDBERG/TT
Under strecket
Publicerad
Annons

Den sänkta arbetsgivaravgiften för unga ledde inte till någon höjd sysselsättning bland unga i handeln. Det har vi på Handels kunnat konstatera efter att årligen ha följt utvecklingen i den subventionerade ungdomsgruppen. Tvärtom har vi sex år efter införandet snarare sett att sysselsättningen bland unga minskat inom handelsbranschen. Vi har därför, i likhet med nästan alla som granskat denna reform, dragit slutsatsen att det varit en dyr och ineffektiv åtgärd. De 18 miljarder som reformen kostar varje år borde i stället läggas på andra och mer effektiva åtgärder. 

I en artikel på Brännpunkt (24/10) argumenterar dock Sven-Olof Daunfeldt och Per Hortlund från HUI Research att en höjning av arbetsgivaravigifterna ”kommer att leda till en kraftigt ökad ungdomsarbetslöshet och slå hårt mot ungdomsintensiva branscher”. Vi menar att detta är en felaktig slutsats och att det skapar en onödig oro bland unga anställda inom handeln.

Annons
Annons
Annons