Annons

Subvention hamnar i byggherrars fickor

Tidigare S-regeringar använde byggsubventioner för att försöka kompensera för det låga byggandet. Vi uppmanar regeringen att inte backa in i framtiden med ineffektiva subventioner som riskerar att hamna direkt i byggherrarnas fickor, skriver Tomas Tobé (M) och Ewa Thalén Finné (M).

Under strecket
Publicerad

Regeringen gav i går besked om att den vill försämra rot för att finansiera en gammal bostadspolitik. Det är allvarligt eftersom samma subventioner och regleringar bidrog till att Sverige under två decennier byggde hälften så många bostäder som våra nordiska grannländer och hälften av snittet för OECD-länderna.

**Många har i dag **svårt att hitta en bostad och det utgör ett reellt hinder för svensk tillväxt. Den starka urbaniseringen och väntade kraftiga befolkningsökningen ökar ytterligare trycket på de befintliga bostäderna. De tidigare socialdemokratiska regeringarna använde subventioner för att försöka kompensera för det låga byggandet. Dessa ledde till höga offentligfinansiella kostnader trots att byggtakten var låg. Alliansregeringen påbörjade en sanering av regelverken för planering och byggande i Sverige för att skapa långsiktigt hållbara och förutsägbara regelverk. Med enklare regler och kortare processer minskar tid och kostnad för planering och byggande. På så sätt möjliggörs ett ökat byggande utan de finansiellt oförsvarbara byggsubventionerna.

Annons
Annons
Annons