Läkare: ”Styrningen i sjukvården har blivit ett hot”

Styrningen inom sjukvården har blivit så omfattande att den riskerar att försämra för patienterna. Vetenskap, beprövad erfarenhet och etiska principer trängs undan till förmån för andra drivkrafter. Vi är allvarligt oroade, skriver en rad läkare.

Under strecket
Publicerad

Fokus inom sjukvården måste vara en kvalitativ vård med kontinuitet, skriver artikelförfattarna.

Foto: Emma-Sofia Olsson
Annons

Vi som skriver detta är alla erfarna kliniskt verksamma läkare. Att få förtroende från och ta medicinskt ansvar för våra patienters hälsa känns som ett privilegium och vi känner stark motivation i vårt arbete. Sedan lång tid pågår omfattande förändringar inom vårdsystemet som oroar oss mycket och vi känner en skyldighet att bidra till en bred debatt om detta.

Det finns betydande strukturella problem och påtaglig stress i stora delar av vårdsystemet. Antalet vårdplatser per capita på sjukhus i Sverige är lägst i Europa, vilket innebär att många patienter skrivs ut från sjukhus i alltför instabilt skick. Det ökar risken för överdödlighet under den första tiden efter utskrivningen. Inom primärvården, med Europas nästan lägsta läkartäthet, råder en omfattande personalbrist i hela landet och i många landsting hålls verksamheten uppe med hjälp av hyrläkare. Kommunerna har lagt ned de flesta servicehus och antalet platser i särskilt boende har minskat med 33 procent, från 121 000 till 81 000 platser mellan 2000-2014. Verksamheten inriktas på ökad hemtjänst under parollen ”kvarboendeprincipen”.

Annons
Annons
Annons