Annons
X
Annons
X

Stureplansdomen är ändå rätt rimlig

SVEA HOVRÄTT Tjugo minuter innan Stureplansdomen delas ut trampar större delen av journalistkåren otåligt runt i Wrangelska palatsets foajé.

Kamera­stativ är riggade både innanför och utanför huskroppens tjocka väggar. En reporter vid ABC-nytt erbjuder mig att kommentera domen i samma ögonblick som den faller. Jag tackar nej. Uttalanden om domar som man inte har hunnit läsa är av tvivelaktigt värde.

Varför åklagaren missade att redan i tingsrätten åberopa kvinnans ångestfulla telefonsamtal till Larmcentralen, är en gåta. Lyckligtvis har bevisproblemen som tvingade tingsrätten att fria de misstänkta våldtäktsmännen, undanröjts i hovrätten.

Precis som tingsrätten anser hovrätten att det är klarlagt att kvinnan och de två männen inledningsvis var på det klara med att de skulle ha sex med varandra. Men efter att hovrätten hört kvinnan och vägt in bevisning i form av Stureplans­profilernas avslöjande sms-konversation dagen efter, tagit del av läkarintyg på kvinnans skador, lyssnat på hennes upprivna samtal till Larmcentralen och till vittnesmålen som alla styrker kvinnans berättelse, landar hovrätten i att det är ställt utom rimligt tvivel att männen – senare i händelseförloppet – har gjort sig skyldiga till grov våldtäkt.

Annons
X

Själv hade jag inte reagerat mot ett strängare straff, särskilt inte för 25-åringen. Men gårdagens dom på fyra års fängelse för var och en av männen och 155 300 kronor i skadestånd till kvinnan, är ändå rätt rimlig.

Även om medvetenheten i domarkåren successivt har ökat om nyttan av att kalla till pressträff när domar meddelas i uppmärksammade mål, är det än så länge ovanligt att så görs. Men i går mötte alltså rättens ordförande, hovrättslagman Göran Ewerlöf, pressen och redogjorde lugnt och sakligt för hur domstolen har resonerat. Kvinnans trovärdighet styrktes av stöd­bevisning, och allt sammantaget måste männen ha förstått att kvinnan efter ett tag inte alls var med på noterna. Punkt.

Försvarssidan flaggade visserligen reflexmässigt för att domen kommer att överklagas till Högsta domstolen. Konstigt vore det väl annars. Men risken är liten att HD, som är en prejudikatinstans, skulle vilja ompröva hovrättens bevisvärdering. Samma avhållsamhet borde man se mer av från politiker och statsråd som har en tendens att slira på grundlagens förbud mot politisk inblandning i rättstillämpningen.

Att en och annan professor kniper ­debattpoäng med flummigt prat om samtyckesregler och sänkta beviskrav i just våldtäktsmål, må vara dem förunnat i den akademiska frihetens namn.

Allvarligare är att landets justitieminister inte stått pall för opinionstrycket. Trots att Beatrice Ask tidigare har avvisat tanken, trots att en enig utredning med samtliga sju riksdagspartier inte tyckte att krav på samtycke var en bra idé, trots att tunga ­remissinstanser gjorde tummen ner därför att ett sådant krav inte alls skulle göra det lättare för domstolarna att fälla misstänkta våldtäktsmän, lovade Ask nyligen att utreda en samtyckesregel (SvD 1/10). I stället för att invänta hovrättens dom, som är ett kvitto på att dagens lagstiftning fungerar.

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X