Annons
X
Annons
X

”Stupstocken ska avskaffas”

Jobbskatteavdraget trappas av, bensinpriserna höjs med 49 öre och en ny skatt för förmögna införs. Dessutom ska försvaret bantas. Det meddelade Thomas Östros (S) när de rödgröna presenterar sin skuggbudget på måndagsmorgonen. SvD.se bevakar presskonferensen.

Faktakollen

Direkt till SvD:s granskning blogg.svd.se

– RÖDGRÖNA PRESENTERAR SIN SKUGGBUDGET

– En inriktning på fler jobb, en trygg välfärd, inleder Thomas Östros (S) och målar sedan upp en bild av hög svensk arbetslöshet som kommit ifatt den finska och gått förbi den tyska och belgiska.

– Vi har en mycket negativ utveckling av människors tillförlit till de sociala trygghetssystemen, fortsätter han.

Han säger att den rödgröna budgeten är fullt finansierad.

Annons
X

– Vi lägger en vårmotion som omfattar 15,7 miljarder det första året och 18,2 miljarder 2012. Vi finansierar reformerna fullt ut.

– Vi stramar upp och får därmed en rad besparingar som kan finasiera våra reformer, säger Östros.

Miljöskatter

Stäng

PERFECT WEEKEND – Nyhetsbrevet från SvD Perfect Guide som håller dig uppdaterad på de senaste samtalsämnena inför helgens middagar.

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Koldioxidskatten höjs med 3 miljarder kronor 2011 och med 5,1 miljarder kronor 2012. Det ger sammantaget 49 öre mer per liter bensin. Samtidigt höjs reseavdraget. Fordonsskatten på bussar sänks medan skatten på vattenkraft och kärnkraft höjs med 2 miljarder kronor per år. Andra miljöskatter som ger 1 miljard på två år är skatt på handelsgödsel, avfallsbränning och fluorerade växthusgaser.

  Förmögenhetsskatt

  En ny förmögenhetsskatt införs 2012 och ger 4 miljarder kronor. Det nuvarande systemet för fastighetsskatt behålls men tre förändringar genomförs med de rödgröna: De som har villor med ett taxeringsvärde på 4,5 miljoner kronor eller mer får högre skatt. Skatten för hyresfastigheter och bostadsrättsföreningar sänks.

  – Det är viktigt att de som har det bäst är med och betalar, säger Thomas Östros. De rödgröna vill införa avdraget i dialog med näringslivet och kommer att bjuda in till samtal vid ett regeringesskifte.

  Den tidigare förmögenhetsskatten drog in 7 miljarder till statskassan, men den skatt de rödgröna vill införa ska ge 4 miljarder.

  Alkohol och tobak

  Skatten på alkohol och tobak höjs med 2 miljarder kronor.

  Inkomstskatter

  Jobbskatteavdraget behålls upp till 40 000 kronor i månadslön. Därefter sker en avtrappning upp till 80 000 kronor. För inkomster därutöver avskaffas avdraget helt.

  Regeringens jämställdhetsbonus avskaffas.

  Skatten för pensionärer sänks – klyftan mellan löntagarnas och pensionärernas skatt ska halveras, enligt Thomas Östros.

  – Vi föreslår en sänklning av skatten för pensionärer på 7,5 miljarder kronor. Det här är ett rejält första steg för att minska klyftan mellan pensionärer och löntagare.

  Skatten för föräldralediga, sjuka, arbetslösa och förtidspensionärer ska också sänkas.

  Avdrag för medlemskap i a-kassan återinförs.

  A-kassan

  A-kassan förbättras. Taket höjs från april 2011 till 930 kronor. Ersättningen höjs till 950 kronor per dag. Efter 100 dagar sker en avtrappning med 150 kronor per dag. Det höjda taket kostar 3,2 miljarder kronor och ersättningshöjningen 4,3 miljarder kronor.

  – Allt färre får 80 procent av sin lön när man blir arbetslöshet. Det kan inte vara fattigdom som väntar, det här är en omställningsförsäkring. En mycket viktig reform för en modern arbetsmarknad.

  Sjukförsäkringen

  Den så kallade stupstocken i sjukförsäkringen avskaffas. Ersättningen ska vara 80 procent under hela sjukperioden. En stegvis takhöjning införs. För 2011 blir taket 28 200 kronor i månaden och för 2012 30 000 kronor i månaden. Det kostar sammanlagt 4,3 miljarder kronor.

  – Sjuka ska inte behöva söka socialbidrag. Stupstocken ska avskaffas, säger Östros.

  Föräldraförsäkringen

  Taket för tillfällig föräldrapenning och havandeskapspenning höjs till 8 respektive 8,5 prisbasbelopp till en kostnad av 300 miljoner kronor.

  Företag

  Skatten för småföretag sänks med 2 miljarder kronor 2011 och med 6 miljarder 2012. Det innebär att kostnaden för ett företag med 2—3 anställda sänks med cirka 50 000 kronor fram till 2012.

  – Det ska blir lättare att starta och driva företag och billigare att anställa, säher Mikaela Valtersson.

  Dessutom satsas 50 miljoner på turismen. Även forskningsmyndigheten Vinnova får 100 miljoner kronor.

  Utbildning

  44 000 platser i utbildning och praktik införs 2011. Tillsammans med övriga åtgärder beräknar de rödgröna att det ger 100 000 jobb och utbildningsplatser.

  – Man måste satsa på en ökad kvalitet inom högskolan och bättre studier- och yrkesvägledning, säger Mikaela Valtersson (MP).

  Kommuner

  – Rättvisa ger ökad produktivitet. Det stärker individen, alla mår bättre i jämlika samhällen, inleder Ulla Andersson (V).

  Målet är att den ekonomiska ojämlikheten ska bort, enligt Ulla Andersson. De rödgröna vill bland annat fördubbla antalet nybyggda hyresrätter med ett invetseringsstöd. Stödet är kopplat till ”rimliga hyresnivåer” och en klimatsmart omställning och gäller framför allt orter med hög bostadsbrist.

  – Välfärden måste förbättras, säger Andersson och pekar på åtgärder som ökad lärartäthet i skola och förskola, ökad personal inom omsorgen.

  Kommunerna får därför ett stöd på 7 miljarder år 1 och 5 miljarder år 2 om de rödgröna vinner valet. Stödet kan ökas om konjunkturen tillåter. De rödgröna inför även ett stimulansbidrag för kommuner som satsra på så kallat ”nattis”, förskola på obekväm arbetstid.

  – Kvinnor och ensamstående gynnas särskilt av vår politik. Kvinnorna har fått den största förändringen och det känns väldigt bra. Det här är en politik för ökad jämställdhet, säger Ulla Andersson.

  RUT/ROT-avdraget

  Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet vill avskaffa avdraget för hushållsnära tjänster – det så kallade RUT-avdraget om de kommer till makten.

  – Det är ett ineffektivt avdrag som är orättvist fördelat. Vi kommer att återkomma med förslag om hur vi ska se till att äldre får den service de behöver i hemmet, säger Östros.

  ROT-avdraget blir kvar men de rödgröna vill addera en klimatbonus.

  – Gör man en åtgärd som minskar energiförbrukningen får man en extra bonus, säger Mikaela Valtersson.

  Försvaret

  De rödgröna vill spara på försvaret – två miljarder kronor per år de närmaste två åren närmare bestämt. Enligt budgeten kommer störst besparing att göras på förbandsverksamhet och beredskap. Anslagen till fredsfrämjande insatser minskas – bland annat för att Sverige inte kommer att åta sig ett nytt ramansvar för Nordic Battle Group om de rödgröna vinner valet.

  – Vi kommer att minska ambitionsnivån när det gäller internationella insatser, vilket framför allt kan komma att gälla Kosovo, säger Östros.

  SvD.se har sökt Försvarsmakten för en kommentar men enligt presstjänsten väljer man att avstå.

  Skuggbudgeten kommenteras av statsminister Fredrik Reinfeldt och finansminister Anders Borg efter lunch.

  Annons
  Annons
  X
  Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X