Annons

”Stulen konst får aldrig finnas i museets samling”

I helgen kunde SvD avslöja att arvtagarna till den judiske konsthandlaren Alfred Flechtheim kräver Oskar Kokoschkas målning ”Marquis Joseph de Montesquiou-Fezensac” av Moderna museet. Museichefen Daniel Birnbaum (t h) skriver nu att han vill inrätta en kommission om den här typen av frågor.
I helgen kunde SvD avslöja att arvtagarna till den judiske konsthandlaren Alfred Flechtheim kräver Oskar Kokoschkas målning ”Marquis Joseph de Montesquiou-Fezensac” av Moderna museet. Museichefen Daniel Birnbaum (t h) skriver nu att han vill inrätta en kommission om den här typen av frågor. Foto: Dan Hansson

Moderna museets chef: Nu ska vi ta fram ett förslag på hur en kommission om stulen konst ska se ut, skriver Daniel Birnbaum, Moderna museets chef, med anledning av att arvtagare till en judisk konsthandlare kräver en målning av museet. SvD:s Anders Rydell svarar direkt.

Under strecket
Publicerad

I skuggan av ett folkmord fungerar inte vardagsjuridiken som vanligt. Om man förintar ett helt folk, konfiskerar dess egendomar och utplånar folkets institutioner och arkiv så kan man inte förvänta sig att de spillror som överlevt ska kunna visa upp ett kvitto som bevisar att någon förfader köpt en tavla.

Därför är det nödvändigt att vi närmar oss nationalsocialisternas stöld av judiska samlares konst med andra redskap. Moderna museet vill under inga omständigheter ha stulen konst i samlingen, som tillhör det svenska folket. I tvivelaktiga fall är det bättre för museet om verk avlägsnas. Därför bedriver museet sedan många år ett arbete med att utreda vem som rättmätigt äger ett litet antal verk som kom till Sverige efter det kritiska året 1933. Det enda viktiga är att få reda på sanningen om verkens härkomst. Vi vill inte vinna tvister eller slå oss själva för bröstet med publika utspel. Vi vill att verken ska hamna där de rättmätigt hör hemma.

Annons
Annons
Annons