Annons

Studieteknik - bästa tipsen

För att förbättra dina resultat måste du bli medveten om dagsläget. Vad vill du uppnå för resultat i framtiden och vilka hinder finns på vägen. Vad är dina styrkor? Vad är problemen? Var kan du hitta hjälpr? Vad är viktigt? Skriv ner. Först när du blivit medveten kan du göra de förändringar som behövs för att förbättra resultatet. Nio tips:

Under strecket
Publicerad

1. Sätt upp inspirerande mål

Sätt upp mål som ger den energi och studielust du behöver. Målen

behöver ofta vara högre än du tror eftersom de flesta av oss begränsar

även våra drömmar. Målen ska vara så specifika att det går att säga

exakt när de är uppnådda.

Det viktigaste är att det är äkta mål, för ”oäkta” mål är egentligen

bara medel du behöver för att nå det verkliga målet. Högsta betyg i

alla ämnen t ex är inget äkta mål. Strävan att ”ha alla dörrar öppna

för framtiden” är mer energikrävande än energigivande. Ha modet och

orken att sträva ett steg längre och formulera vad du i så fall ska ha

betygen till. Det kan ge kreativitet och motivation att uppnå målet

oavsett hur vägen dit ser ut.

2. Lös problem

Det är alldeles för lätt att klaga på saker som inte fungerar eller

irriterar på annat sätt. Det är mycket svårare att fokusera på

lösningar och hur man skulle vilja ha det om man fick önska. Försök

att ständigt fokusera på att lösa de problem du möter; fråga om hjälp,

sök information på internet, koncentrera dig på uppgiften och våga

lita på att det kan finns lösningar du inte ser med en gång.

3. Lägg upp rutiner

Annons
Annons

Har du svårt att få ihop tiden? Sätt upp bestämda tider för olika

aktiviteter så ser du hur mycket tid du har över. Brukar du glömma

saker du ska ha med dig? Skriv en lista där du skriver ner allt som du

brukar behöva ha med dig och sätt upp listan på garderoben, på skåpet

i skolan eller på ytterdörren hemma. Blir du trött och hungrig på

eftermiddagarna? Ta för vana att ha något mellanmål med dig som en

frukt, nötter eller bara en vattenflaska. När du gjort något dagligen

i minst tre veckor är det lättare för hjärnan att fortsätta vanan utan

ansträngning.

4. Synliggör tiden

Många upplever att de har för lite tid, men många gånger handlar det

om hur man utnyttjar den tid man har. Rita upp ett rutnät över den

närmaste månadens dagar och fyll i tiden du måste arbeta med de

skoluppgifter du har att utföra under månaden, liksom de aktiviteter

utanför skolan som du har inplanerade. Fyll också i om du slutar

skolan sent någon dag eller om det är dagar, eller eftermiddagar då du

kommer vilja vara ledig, som t ex fredagseftermiddagar och någon dag

på helgen. Så snart du ser framför dig hur mycket tid som är uppbokad

kan du få kontroll över den tid du har kvar.

5.Gör det enkelt att ta in kunskap

Det ska inte vara svårt att få information genom text eller tal. Det

är först när du tagit till dig ett material som du kan använda

informationen för att analysera, värdera, utveckla och jämföra – och

det är det som ska vara utmaningen. Att ta till sig själva materialet

ska vara enkelt för att ge hjärnan chans att arbeta så effektivt som

möjligt med att tänka. Du gör det enkelt för dig genom att ha

förkunskaper om det du hör, ser, gör eller läser. Förkunskaper kan du

få på många sätt. Läs ämnessammanfattningar i förväg på

Annons
Annons

www.sparknotes.com/sparnotes, fråga någon som kan ett ämnet som är

nytt för dig, lyssna på ljudböcker, titta på www.youtube.com efter

inspelade genomgångar eller dokumentära inslag om det ämne du ska lära

dig.

6.Börja med struktur och fyll på med innehåll

När man skriver en text är det mycket lättare och mer tidseffektivt

att börja med strukturen och sedan fylla på med innehåll – istället

för tvärtom. Skriv ner alla rubriker som står angivna i uppgiften och

lämna lite plats emellan för varje stycke. T ex inledning,

frågeställning, bakgrund, analys och slutsats, eller inledning,

hypotes, metod, diskussion och resultat. Fyll sedan i punkter under

varje rubrik allt eftersom du kommer på vad du ska skriva, utan att

det är färdigformulerat. På det sättet får du en struktur på dina

anteckningar redan från början och får det lättare att senare fylla ut

punkterna till fullständig text.

7. Läs strategiskt

Titta igenom allt material du ska läsa innan du börjar läsa. Titta på

rubriker, innehållsförteckningar, sammanfattningar, fetstilt,

faktarutor, bilder och bildtexter. Det tar inte mer än några sekunder

för varje sida och det ger dig en tidig överblick som gör att du kan

göra en bättre bedömning av vilken information som är mest relevant

för dig. Har du fått reflektionsfrågor till en text? Läs frågorna

först så du vet vad du ska uppmärksamma i texten.

8. Plugga tillsammans

Den som sitter för sig själv och pluggar riskerar att bli alltför

passiv och gå miste chansen att skapa bestående minnen och aktivt

formulera egna idéer, kunskaper och tankar. Gå ihop med en eller flera

kompisar och diskutera vad ni läst, eller ska läsa inför prov, eller

redovisningar. Du tvingas formulera dig när du berättar för någon

annan vad du lärt dig och tydliggör då vad du förstår och inte. Du får

också bättre kunskaper av att höra någon annan förklara vad han eller

hon har fått ut av den text du också läst. Den aktiva process som

krävs för att diskutera med andra gör att du lär dig lättare, över

längre tid och med större förståelse.

9. Skaffa förebilder

Oavsett vad du har för mål är det nästan alltid mer inspirerande att

ha förebilder som redan uppnått det du drömmer om. Leta upp någon som

arbetar med ditt drömyrke. Sök på internet och fråga vänner och

bekanta om de känner någon som gjort det som du också skulle vilja

göra. När du får kontakt med människor som gjort det du vill göra så

blir det plötsligt mycket mer verkligt och realistiskt för dig att

också nå dit. Du kan också få tips om hur du kan göra för att närma

dig ditt mål.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons