Annons

Studieförbunden: Dra nytta av oss för integration

Monica Widman Lundmark ordförande Studieförbunden David Samuelsson
Monica Widman Lundmark ordförande Studieförbunden David Samuelsson Foto: Pressbild, Anna Molander

Det skulle vara ett misstag att inte dra större nytta av studieförbundens draghjälp när det gäller att få människor i arbete och öka integrationen av nyanlända. Det skriver Monica Widman Lundmark och David Samuelsson, Studieförbunden, med anledning av en ny rapport.

Under strecket
Publicerad

Trots en flerårig stark konjunktur står betydande grupper fortfarande långt från den arbetsmarknaden. Personer som är utrikes födda eller har kort utbildning är arbetslösa i långt större utsträckning än andra. Dessa stora utmaningar är väl kända men det behövs nya och mer effektiva vägar att möta dem.

Vi menar att studieförbunden har en stor outnyttjad potential när gäller att få människor i arbete. Svensk folkbildning är världsunik. En miljon människor deltar varje år i de tio studieförbundens studieverksamheter. Det är fler än antalet elever i kommunala grundskolor. I studieförbundens folkbildning möts varje dag vuxna människor som av eget intresse vill lära nytt och utvecklas inom vitt skilda ämnesområden.

Annons
Annons
Annons