Annons
X
Annons
X

Studie: Storleken spelar roll

Det brukar heta att storleken inte har betydelse. Men sannolikt har den det, att döma av en ny studie. Enligt studien är en stor manslem attraktiv för kvinnor. Kvinnorna kan på så vis ha styrt evolutionen av mannens organ.

Av TT
Statyer av venus och mars i Rom.
Statyer av venus och mars i Rom. Foto: AP

Detta är en hypotes som länge diskuterats bland forskarna. Sexuellt urval har haft stor betydelse under evolutionen.

Så varför skulle inte storleken på männens fallos kunna ha påverkats av samma krafter? Den nya studien, som utförts av australiska forskare, ger en antydan om att så är fallet.

Forskarna, som publicerar sina rön i Proceedings of the National Academy of Sciences, skapade först ett stort antal datoranimerade mansfigurer.

Annons
X

Figurerna gjordes olika långa, och fick olika proportioner på axlar och höfter — samt försågs med penisar av olika storlekar. Det totala antalet kombinationer blev 343.

Slutligen fick 105 kvinnor ranka hur pass attraktiva figurerna var sexuellt. Föga förvånande ansåg merparten att män med relativt breda axlar och smala höfter var sexiga, vilket har varit välkänt sedan länge. Även längden hade viss betydelse, liksom relationen mellan axlar-höfter, längd och penisstorlek.

Det mest påtagliga resultatet var dock att män med större fallos ansågs vara mer attraktiva. Vid en viss given storlek fick detta relativt sett mindre betydelse för attraktionskraften — men den avtog aldrig helt och hållet. Snarare tycktes merparten av kvinnorna tycka att stora mansorgan var attraktiva.

Om resultaten kan bekräftas i fler studier ger det starka belägg för att storleken på männens organ kan ha påverkats av sexuellt urval.

Det är dock viktigt att påminna om att penisen inte kan ses isolerad. Om en man är lång och bredaxlad med smala höfter, men har en liten penis, är han ändå betydligt mer attraktiv än en kort, smalaxlad man med stort organ. För att organet ska spela någon roll måste alltså kroppen i övrigt upplevas som sexig.

Populära quizer om vetenskap:

Vem var det som fräste åt Albert Einstein? quiz.svd.se Har du koll på de nya vetenskapliga rönen? quiz.svd.se Vilken vetenskapsmandog hos drottningen? quiz.svd.se

TT

Annons
Annons
X

Statyer av venus och mars i Rom.

Foto: AP Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X