Annons

Studie: Misstron mot läkare stor i Sverige

Svenskarnas attityder till sjukvården skiljer sig på flera viktiga punkter från övriga EU-medborgares. Det visar en ny EU-undersökning. Svenskar ser vårdens kvalitet som god men tycks misstro sin läkare och anser sig sämre bemött, men agerar sällan när något gått snett i vården. Det skriver Johan Hjertqvist, vd Health Consumer Powerhouse.

Publicerad
Foto: INGVAR KARMHED

Svenskarna tillhör fortfarande de nöjdaste befolkningarna i EU, även om den andel som anser att sjukvårdens kvalitet är god har sjunkit från hela 90 procent 2009, då föregående undersökning gjordes, till 86 procent nu. För EU i sin helhet gäller att 71 procent anser att kvaliteten är god, en uppgång med en procentenhet. Det skulle kunna tolkas som att de senare årens finansiella problem inte påtagligt försämrat sjukvården i allmänhetens ögon.

Foto: INGVAR KARMHED Bild 1 av 1
Annons
Annons
Annons