Annons

Studentlivets sömnbrist hindrar inlärning

Sömnbrist kan göra att ny information inte ”fastnar” i våra hjärnor.
Sömnbrist kan göra att ny information inte ”fastnar” i våra hjärnor. Foto: Tor Johnsson

Studenter som pluggar hela natten inför en tenta riskerar att misslyckas vid skrivningen. Utan god nattsömn fungerar människans minnesfunktion helt enkelt betydligt sämre.

Under strecket
Publicerad

Trött och glömsk

En av de bästa saker jag vet är att undervisa stora studentgrupper på Berkeley i ämnet sömnvetenskap. Tidigare höll jag en liknande kurs på Harvard. I början av kursen brukar jag genomföra en sömnundersökning, i vilken jag frågar mina studenter om deras sovvanor − när de brukar gå och lägga sig, när de brukar gå upp på veckodagar och helger, hur mycket de sover och om de tror att deras akademiska prestationer påverkas av det. I vilken mån de håller sig till sanningen är förstås oklart (undersökningen fylls dock i anonymt på nätet), men svaren brukar vara ganska nedslående. Mer än 85 procent av studenterna brukar regelbundet vara uppe hela dygn i sträck. Särskilt bekymmersamt är att nästan en tredjedel av de studenter som gör det uppger att det händer varje månad, varje vecka eller rentav flera gånger i veckan. Allteftersom terminen fortskrider brukar jag gå tillbaka till undersökningen och koppla deras sovvanor till det ämne vi ägnar oss åt. På så vis försöker jag peka på vilka risker de tar för sin psykiska och fysiska hälsa när de inte sover tillräckligt och vilka följder det kan få för deras omgivning.

Annons
Annons
Annons