Annons

Studenternas behov kommer i första hand

Publicerad

De politiska studentförbunden går ut i gemensam aktion gentemot lärosäten, studentkårer och Sveriges förenade studentkårer (SFS) i frågan om tillträde till lokaler på lärosätena samt informationsspridning till studenterna (
Brännpunkt 20/12). De vill tillskriva sig rätten att ha tillträde på lika grunder som studentkårerna, det utan att reflektera över studenternas situation och behov och endast för att gynna sina egna syften.

När studentförbunden efterfrågar ett ställningstagande från SFS sida, samt menar att vi “duckar inför detta demokratiproblem”, så tyder det på en naivitet och okunskap i frågan om informationsspridning och SFS roll som den nationella studentrösten.

Annons
Annons
Annons
Annons