Studenterna måste själva ta mer ansvar

Det är uppenbart att den högre utbildningen har problem. Det största för högskolan är avsaknad av förberedelse för ett livslångt lärande; ett ännu större problem är studenternas ovilja att ställa krav på sig själva. Det skriver KTH-professorn Gunnar Karlsson.

Under strecket
Publicerad
Annons

Mats Alvesson beskriver hur låga krav som ställs på studenterna i högskolan och får medhåll i en replik av universitetskansler Lars Haikola (
21/11 och
23/11). Som undervisande lärare (nej, det är inte en redundant benämning) kan jag inte låta bli att reflektera över en kurs som jag ger. Den utgör hälften av poängen i en läsperiod och studenterna borde följaktligen lägga ned minst 20 timmars arbete i veckan. Det tror jag inte att de gör. De flesta får betyg D eller E och verkar nöjda med det, eller så får de F och tentar om och om igen till dess de av ren slump kommer över ribban för att bli godkänd; det är studier som lotteri.

Hur många ytterligare föreläsningar, läsavsnitt, övningar, laborationer, hemuppgifter, projekt, kontrollskrivningar, studentpresentationer, besökstider, övningstentor och annat skulle jag behöva lägga till för att de ska komma upp i förväntad arbetsinsats och lära sig det jag avser att lära ut?

Annons
Annons
Annons