Annons
X
Annons
X

Studenter vill ha jobb efter examen

REPLIK | HÖGSKOLAN

För att matchningen ska fungera bra krävs att den högre utbildningen samverkar med arbetslivet.
Patrick Krassén

Henrik Bohlin skriver på Brännpunkt 11/2 om kvalitet i högre utbildning under rubriken ”
Högskolan ska inte devalveras till yrkesskola”. I artikeln nämner Bohlin Svenskt Näringslivs rapport Högskolekvalitet 2012, och vill mena att vi försöker likställa kvalitet med att få ett jobb snabbt efter examen.

Antingen har Bohlin inte läst rapporten, eller så försöker han ägna sig åt argumentationsgreppet ”halmdocka”, där man tillskriver en meningsmotståndare åsikter som denne inte har och sedan angriper dessa åsikter.

Annons
X

I rapporten skriver vi klart och tydligt att vi inte menar att jobbmöjligheter är den enda faktorn som bör granskas för att bedöma en utbildnings kvalitet, men att det är en faktor som inte tas i beaktande tillräckligt mycket i dag.

Åtta av tio studenter uppger att förbättrade möjligheter på arbetsmarknaden är en viktig anledning till att studera vidare. Att då framhålla, att ett tydligt fokus på att högre utbildning ska leda till kvalificerat jobb efter examen är att ”devalvera” högskolan till en yrkesskola, visar inte bara på en nedsättande syn på yrkesinriktade utbildningar. Det visar också på ett bekymmersamt ointresse för både studenternas intresse av jobb efter examen och för svenska företags behov av kompetenta nya medarbetare.

Studenternas och företagens intressen är i detta två sidor av samma mynt, och för att denna matchning ska fungera bra krävs att den högre utbildningen samverkar med arbetslivet. Varannan utexaminerad student uppger dock i dag att de upplevde samverkan under utbildningen som bristfällig. Träning i kritiskt tänkande och vetenskaplig metod är det inget fel på, men det är inte säkert att dessa förmågor i sig är vad som efterfrågas i arbetslivet.

Stäng

SvD:s NYHETSBREV – dagens viktigaste nyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Perspektivet att utbildning ska leda till kvalificerat jobb efter examen är också nödvändigt att ha med för att den högre utbildningen även fortsatt ska bidra till samhällsutvecklingen.

  PATRICK KRASSÉN

  högskolepolitisk expert, Svenskt Näringsliv

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X