Annons
X
Annons
X

Studenter luras av förskönade siffror

Myndigheten för yrkeshögskolan skönmålar statistik och mörkar besvärande siffror. Trots att myndighetens egen statistik visar att bara 6 av 10 examinerade snabbt etablerar sig på arbetsmarknaden så trummar man ut att 9 av 10 fått jobb – en siffra som spreds vidare av näringsminister Annie Lööf.

[object Object]
Lärare Sonja Westerblad och eleverna Andreas Stolzenberg, Victoria Lanner, Vilhelmina Szpiro och Kajsa Ring. Foto: INGVAR KARMHED

I Almedalen den 6 juli kunde näringsminister Annie Lööf inte dölja sin förtjusning. Inför en samlad press berättade hon om det hon kallade Yrkeshögskolans fantastiska resultat. ”Nio av tio får jobb eller startar företag efter avklarad yrkeshögskoleutbildning”, var budskapet som följdes upp av ett Center-krav på 10000 nya utbildningsplatser i yrkeshögskolan.

GRAFIK:
SKILLNADER I ETABLERING PÅ ARBETSMARKNADEN

I Visby fanns också Pia Enochsson, generaldirektör för den unga Myndigheten för yrkeshögskolan, som hade levererat framgångssiffrorna. I sin sommarhälsning från Gotland skrev hon att ”Yrkeshögskolan är på allas läppar”. I september lovade Anders Borg också pengar – över en halv miljard kronor extra ur statsbudgeten 2013–2016.

Annons
X

Men SvD kan idag avslöja att Myndigheten för yrkeshögskolan har mörkat negativ information som inte talar för myndighetens framgångssaga. Redan i våras visade en uppföljning av hur det verkligen gått för studenter på yrkeshögskolor – så kallade registerdata med full tillförlitlighet – att knappt sex av tio studerande var etablerade på arbetsmarknaden året efter examen. Inte nio av tio som myndigheten för fram. Men den rapporten doldes av myndighetsledningen, visar SvD:s granskning.

Det var i vintras som YH-myndigheten lät konsultföretaget Sweco Eurofutures göra studien. Syftet var bland annat att jämföra med den vanliga högskolan. Tidigare studerandes inkomstdeklarationer skulle ge en korrekt bild av hur det går efter examen. Den 6 mars fick YH-myndigheten en i princip färdig rapport med diagram och staplar:

•Året efter examen hade över 40 procent osäker, svag eller ingen ställning på arbetsmarknaden.

•Bara 58 procent var året efter examen etablerade så att de genomsnittligen tjänade minst 16300 kronor i månaden (utan arbetslöshetsersättning) under året.

Svart på vitt framgick också att studerande från kvalificerade yrkesutbildningar även tre år efter examen var sämre etablerade på arbetsmarknaden än vad studenter från vanliga högskolor blev redan första året efter examen.

Sweco Eurofutures bekräftar att de dystra siffrorna skickades till Pia Enochssons myndighet.

–Det var statistik med samma mått som SCB och Högskoleverket använder. Vi var överens med YH-myndigheten om mått som skulle skapa jämförbarhet, berättar Patrik Waaranterä, statistiker vid Sweco Eurofutures.

Enligt SvD:s källor föll registerstatistiken inte generaldirektör Pia Enochsson i smaken.

–Till skillnad från andra rapporter fick det här inte publiceras på myndighetens sajt, berättar personer med insyn.

YH-myndigheten diarieförde rapporten, men styckade den i två delar – en tjock och en tunn. I den tunna lades särskilt impopulär information om att studenter från vanliga högskoleutbildningar klarar sig betydligt bättre. Den biten är ännu inte publicerad, och först när SvD ställer frågor läggs den övriga registerstudien från i mars ut bland rapporterna på myndighetens sajt.

Till Almedalsveckan hade Pia Enochsson tryckt upp gulrosa broschyrer som slog fast att ”nio av tio examinerade 2010 har hösten 2011 anställning eller driver eget”. Men man lyfte inte fram att myndighetens egen enkät också sa att sex av tio hade jobb redan före sin utbildning och att inte ens hälften tyckte att de genom Yrkeshögskolan fick ett arbete som till största delen överensstämde med utbildningen.

Pia Enochsson försvarar budskapet ”nio av tio får jobb”, med att ”även i registerstudien uppger 86 procent av de examinerade att de året efter examen har arbete som huvudsaklig sysselsättning”. Men enligt statistikern Patrik Waaranterä gav studien inte den informationen.

Däremot visade den hur många som efter examen fick en hygglig försörjning genom lön för arbete, något som generaldirektören fann så ”extremt svårtolkat” och bara ”internt relevant” att det inte publicerades i våras.

–Vi tycker att studien är ofullständig. Resultatet beror ju helt på hur begreppet ”etablerad på arbetsmarknaden” definieras. Det räcker ju att vara arbetslös en enda dag för att inte vara etablerad, säger Pia Enochsson.

Riskerar inte såväl regering som studerande att bli vilseledda?

–Vi kommer att ta fram en bättre rapport, säger Pia Enochsson.

Centerledaren Annie Lööf, som fick igenom halvmiljard-satningen på yrkeshögskolan i alliansens budget, har avböjt att kommentera YH-myndighetens sifferhantering.

–Till oss har ingen som helst information förts fram om att siffrorna inte stämmer, säger hennes pressekreterare Kenneth Hultgren.

GRAFIK:
SKILLNADER I ETABLERING PÅ ARBETSMARKNADEN

Senaste nyhetsquizarna

Vilken stadsdel i New York ser du här? quiz.svd.se Snabbtest: Varifrån kommer Chris O'Neill? quiz.svd.se Vad var det kungen vägrade att göra? quiz.svd.se
Så skiljer sig skolorna åt svd.se
Annons
Annons
X

Lärare Sonja Westerblad och eleverna Andreas Stolzenberg, Victoria Lanner, Vilhelmina Szpiro och Kajsa Ring.

Foto: INGVAR KARMHED Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X