Studenter: Harrison väljer att sparka nedåt

Linnea Jacobsson och Cecilia Skoug
Linnea Jacobsson och Cecilia Skoug Foto: Christina Zhou

Om Dick Harrison vill bidra till att öka kvaliteten i högre utbildning är det läge att sluta sparka nedåt och istället välkomna studenternas engagemang och studentkårernas inflytande. Det skriver företrädare för Lunds universitets studentkårer.

Under strecket
Uppdaterad
Publicerad
Annons

Dick Harrison skriver på SvD Debatt under rubriken ”Högre utbildning är ett haveri”. Så långt har Harrison inte fel. Han misslyckas dock fullständigt med att göra någon djupare analys över de systemfel som ligger bakom detta haveri. Istället väljer han att sparka på de som drabbas allra hårdast av en utbildningssektor där kvaliteten i allt högre utsträckning urholkas – studenterna. Föremål för den svepande kritiken blir enskilda studenter, deras farföräldrar och studentkårerna. Beläggen för påståendena är anekdotiska, felaktiga och delvis obefintliga.

Om man anstränger sig för att hitta något sakligt i artikeln ser man att Harrison trots allt är något på spåren. Krav på genomströmning, med sjunkande examinationskrav som följd, är ett verkligt problem på landets universitet och högskolor. ”Studentkårernas allt starkare maktställning” däremot är varken en sann verklighetsbeskrivning eller en drivkraft bakom problemen i sektorn. Tvärtom är studentkårerna en ledande drivkraft i kampen för att öka kvaliteten och ta bort de snedvridna incitamenten som finns inbyggda i resurstilldelningssystemet, ofta med universitetslärarkåren som allierade.

Annons
Annons
Annons