X
Annons
X

Strindberg i London värd en resa

**Måleri m m
** STRINDBERG - MÅLARE, FOTOGRAF, FÖRFATTARE
Tate Britain, London
T O M 15 MAJ

Om Tate Moderns pågående utställning August Strindberg, målare, fotograf, författare kunde man säga att vi varken får se särskilt mycket av hans fotografi, eller kommer honom särskilt nära som författare. Ändå är denna utställning "värd en resa", som det brukar heta i Michelinguiden om det allra bästa. Aldrig har så många Strindbergsmålningar visats i en och samma utställning, hela 69 stycken, från privata och offentliga samlingar. Och aldrig har hans märkliga kombination av råhet, monomani och poesi tett sig mer drabbande än här.
Tateutställningen har ett slags jungfrulighet, Strindbergs måleri ter sig välgörande nytt och främmande. I sitt liv mådde han bra av att vara främlingen; på samma sätt stärks hans måleri av kontrasten till den främmande omgivningen, Themsens milda vårljus utanför Tates turbinhall, men också den rena fientlighet som den engelska konstkritiken visat hans målningar.
I recensioner av
utställningen har det kallats oskickligt, enahanda och innehållslöst. Strindbergs måleri har sin begränsade repertoar, både till motiv och till teknik, men det ligger nära till hands att se invändningarna som ett uttryck för den rädsla för tomhet som kännetecknar så mycket brittisk konst och kultur.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X