Annons

Strikt religiös tro ska inte påverka barnen

Att inskränka barns rätt till vanlig skolundervisning till förmån för föräldrars strikta religiösa tro kan enbart sammanfattas som ett totalt haveri för det sekulära samhället. Det är hög tid att samhället ovillkorligen ställer sig på barnens sida, skriver Leila Qaraee, ordförande Kvinnors Nätverk.

Publicerad

Så händer det igen. Svenska staten sanktionerar att barn tvingas leva alla sina barnår enligt religiösa koder bestämda av föräldrar och samfund. Barnets rätt till utveckling och kunskap, möjlighet till egna åsikter och värderingar grusas då de tvingas till starkt religiöst präglad undervisning, i hemmet eller vid religiösa friskolor.

I våras uppmärksammades att Jönköpings kommun hade särskilda regler i skolan när det gällde muslimska barn. Kommunen fick hård kritik och tvingades riva upp det avtal som tecknats med muslimska samfund. Nu har vi fått ett nytt exempel på hur föräldrars rätt till att kontrollera barnens skolgång sätts före barnets rättigheter.

Annons
Annons
Annons