X
Annons
X

Stressa inte fram beslut om patent

Det finns nu ett förslag på hur patent inom EU ska reformeras. Men ännu är det oklart vad denna reform innebär för svenska småföretag och uppfinnare. Sverige bör inte forcera fram förändringar utan måste bedöma de samlade konsekvenserna, skriver en rad debattörer gemensamt.

Regeringen har lagt fram propositionen "Ett enhetligt patentskydd i EU" (prop 2013/14:89) som innebär att Sveriges riksdag ska godkänna en genomgripande reform av patentsystemet inom EU. På avgörande punkter råder dock fortfarande oklarhet om systemets utformning och ekonomiska konsekvenser. För småföretag och uppfinnare kan reformen befaras få negativa kostnadsmässiga konsekvenser. Detta är av central betydelse och kan resultera i att patentsystemets innovationsfrämjande effekter kommer att minska i stället för att öka. Ett svenskt ställningstagande till reformen är därför ett innovationspolitiskt beslut som inte får forceras.

Idén att företag genom ett enhetligt patent ska kunna få skydd i alla deltagande EU-länder är i sig god. Hur stora årsavgifterna för det enhetliga patentskyddet (UPP) blir finns det emellertid ännu ingen uppgift om. Inriktningen är att nuvarande inkomster av årsavgifter inte ska minska för deltagande länder. För att uppnå detta måste årsavgifterna för UPP sättas tillräckligt högt.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X