Stress ökar risken för barnfetma

Forskare vid Linköpings universitet har funnit en koppling mellan stress och barnfetma.

Barn som växer upp i stressade familjer löper två-tre gånger högre risk att drabbas, visar avhandling som läggs fram i morgon fredag.

Under strecket
Publicerad
Annons

Slutsatserna bygger på data från den så kallade ABIS-studien där 17 000 barn födda i sydöstra Sverige mellan 1997 och 1999 ingår. Genom intervjuer med föräldrarna har forskarna bland annat försökt uppskatta graden av stress barnen utsätts för i sina familjer. Enkäterna har genomförts vid fyra olika tillfällen fram till barnen fyllde åtta. Samtidigt har också barnens kroppsomfång uppmätts. Hos en delgrupp av barnen, 126 stycken, har forskarna även uppmätt halterna av stresshormonet cortisol i saliven.

– Vi ser ett klart samband mellan stress i familjen och förekomsten av barnfetma men vi vet ännu inte vad det står för, säger forskaren Felix-Sebastian Koch som i morgon lägger fram sin avhandling i ämnet.

Annons
Annons
Annons