Recension

Tredje riket och judarna. Del 1. Förföljelsens år 1933-39Strävsamhet i antisemitismens tjänst

Under strecket
Publicerad
Annons

Att skriva om utstötning och förföljelse av judarna i 30-talets Tyskland är problematiskt eftersom vi sitter med ett övertydligt facit i hand - Förintelsen. Redan 1919 skrev Hitler att det slutliga målet måste vara ”att obevekligt undanröja judarna helt och hållet”. Det är därför närliggande, att utlägga den successiva upptrappningen av de nazistiska förföljelserna under 1930-talet som en genomtänkt demonisk plan, där den totala utrotningen av judarna redan i ett tidigt skede utstakades som slutmål. Många har också läst historien på detta sätt.

Nazisterna började med avancerad mobbning och slutade med massmord. Frågan är emellertid om man kan tillmäta Hitler en sådan rationalitet. I sin nya bok hävdar historikern Saul Friedländer att de nazistiska brotten varken ska betraktas som resultatet av slumpen eller av ett ondskefullt scenario. I stället ska de ses i perspektivet av ett samspel mellan avsikter och oförutsedda händelser, mellan medveten strategi och tillfälligheter.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons