X
Annons
X

”Straffskatt hotar tusentals jobb”

Nya beräkningar visar att uppemot 16 000 jobb är hotade om planerna på en extra löneskatt på anställda i bank-, finans- och försäkringsbranschen skulle förverkligas. Skatten skulle leda till att jobben rationaliseras bort eller flyttar utomlands, och mindre bankkontor ute i landet skulle drabbas extra hårt, skriver Hans Lindberg, Svenska Bankföreningen, Ewa Andersen, Sparbankernas Riksförbund, och Ulrika Boëthius, Finansförbundet.

Förslaget kan inte uppfattas som något annat än en direkt straffskatt på jobben i vår sektor. Det är inte rimligt att en hel yrkesgrupps arbeten ska beskattas väsentligt hårdare än andras, skriver Hans Lindberg, Ewa Andersen och Ulrika Boëthius.
Förslaget kan inte uppfattas som något annat än en direkt straffskatt på jobben i vår sektor. Det är inte rimligt att en hel yrkesgrupps arbeten ska beskattas väsentligt hårdare än andras, skriver Hans Lindberg, Ewa Andersen och Ulrika Boëthius. Foto: Lars Pehrson, Sparbankernas Riksförbund, Yvonne Åsell

Väl fungerande banker och finansieringssystem bidrar till utveckling och sysselsättning i samhället. Alla – privat­personer, företag, kommuner och staten – är beroende av att bank­systemet fungerar. Bankerna och ­deras anställda förmedlar betalningar och hanterar olika typer av risker, men till största delen handlar bankers verksamhet om att ta emot sparande och erbjuda lån och annan finansiering till hushåll och företag. Därför utgör bankerna en viktig del av samhällets grundläggande infrastruktur. Totalt svarar finansindustrin för 4,7 procent av Sveriges totala BNP. Finanssektorn är också en stor arbetsgivare som i dag sysselsätter omkring 85 000 personer i ungefär 5 000 företag.

Förslaget kan inte uppfattas som något annat än en direkt straffskatt på jobben i vår sektor. Det är inte rimligt att en hel yrkesgrupps arbeten ska beskattas väsentligt hårdare än andras, skriver Hans Lindberg, Ewa Andersen och Ulrika Boëthius.

Foto: Lars Pehrson, Sparbankernas Riksförbund, Yvonne Åsell Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X