Annons
X
Annons
X

Straffa inte Alliansens lojala kamrater

Foto: ANDERS WIKLUND/SCANPIX

Kristdemokraterna, Folkpartiet och Centerpartiet har alla gått bakåt något i valet. Tillsammans har de tappat cirka tre procentenheter av väljarstödet. Sannolikt har en stor del av dessa röster gått till Moderaterna som istället ökat med fyra procentenheter.

Skulle ministerposterna fördelas helt proportionellt utifrån valresultatet skulle det innebära att moderaterna tar en ministerpost från vardera av de andra borgerliga partierna jämfört med hur det ser ut idag. Men det vore ingen bra start för regeringen.

Dels för att det skulle kunna försvåra för Alliansen att bli omvald i nästa val. De mindre partierna skulle riskera att hamna i skymundan och försvagas ännu mer. Alliansen behöver alla de fyra borgerliga partierna.

Annons
X

Men framför allt är det en farlig utveckling för Alliansens idéarbete om Moderaterna blir alltför dominerande, liksom för Moderaterna själva.

Inget illustrerar detta så väl som Socialdemokraternas problem att förnya sig och det därpå följande katastrofala valresultatet. För att den borgerliga politiken ska fortsätta att utvecklas behövs en spänstig diskussion där olika åsikter kan brytas mot varandra inom Alliansen.

Allianssamarbetet har dessutom visat att det ofta är de tre mindre partierna som har stått för de mest nytänkande idéerna och förslagen.

Stäng

POLITISKA CHEFREDAKTÖRENS NYHETSBREV – Tove Lifvendahls kommentarer direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Den här mandatperioden har det också framgått tydligt att de fyra partierna inte har några problem att arbeta ihop även om de har olika åsikter i enskilda sakfrågor. Men även om det fungerat väl tyder mycket på att samarbetet också har varit kostsamt för de mindre partierna.

  Moderaterna fick flera av de tyngsta ministerposterna och har blivit det helt dominerande partiet utåt, även utan den ytterligare minister som partiet med en helt proportionell fördelning av stadsrådsposterna egentligen skulle ha haft.

  Det är inte konstigt att Moderaterna går framåt, med en statsminister och en finansminister i spetsen som varit två av de förtroendemässigt starkaste korten i valrörelsen. Men om det delvis skett på bekostnad av de tre andra allianskamraterna bör inte dessa straffas ytterligare. Därmed inte sagt att Reinfeldt inte kan göra rockader eller ta in nya ministrar i regeringen. Det bör dock inte ske så att de andra partierna får ännu mindre inflytande.

  Annons
  Annons
  X
  Foto: ANDERS WIKLUND/SCANPIX Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X