Annons

Straff nödvändigt för allas skull

RÄTTSPOLITIK Visst är det dags för borgerligheten att svara upp mot vänsterns falska humanism i den kriminalpolitiska debatten. För mig är positionen klar: Människan är en moralisk varelse och straff ger upprättelse åt såväl offer som brottsling, skriver socialminister Göran Hägglund.

Publicerad

Paulina Neuding efterlyser (25/3) en hyfsning av den rättspolitiska debatten som hon menar har kommit att präglas av visionslöshet. Antingen av ”drakoniska förslag” utan hänsyn till integriteten eller den klassiska vänstersynen att brottsligheten enbart är ett socialpolitiskt problem. Hennes uppfordran är främst riktad till den nuvarande regeringen.

Och åtminstone i ett avseende måste en brist erkännas, nämligen att frågan om brott och straff i hög grad varit frikopplad från de djupare moralfrågorna även inom borgerligheten. Och är det så att man vill navigera visionärt är det där, i grunden, man måste börja. Vi är flitiga med att rätteligen förorda mer resurser till polisen och för den delen ibland också strängare straff. Men i den grundprincipiella diskussionen har borgerlig- heten varit svagare.

Annons
Annons
Annons
Annons