Annons

Sträck vapen – satsa på civilt stöd

AFGHANISTAN Carl Bildts argument för militära insatser i Afghanistan är tvivelaktiga, skriver Pierre Schori, och hävdar att de pengar som läggs på militära insatser skulle göra mer för det afghanska folket om de istället satsades på civil återuppbyggnad.

Publicerad

I sitt försvar av Sveriges militära deltagande i Afghanistankriget (SvD 20/7) hänvisar Carl Bildt till kampen mot opiumhandeln och terrorismen. Han pekar vidare på vikten av att sätta de politiska och civila insatserna i centrum och att omvärldens strategi utformas med tydlig förankring i den legitimitet som bara FN har.

Detta låter rimligt men verkligheten visar att Carl Bildt söker vinna stöd med tvivelaktiga argument. I syfte att vinna lokalbefolkningens stöd i det talibanstarka södra Afghanistan har till exempel USA beslutat att låta årets väldiga opiumskörd kring Kandahar ha sin gång. Terrorargumentet är lika svagt. Talibanerna har inte agerat utanför Afghanistan och Pakistan. Terrorn i Europa har sitt ursprung i al-Qaida, som enligt CIA knappt finns kvar i Afghanistan men väl i Pakistan, Somalia, Kenya och europeiska storstäder.

Annons
Annons
Annons
Annons