Annons

”Stötta yrkeseleverna bättre från början”

Foto: Pontus Lundahl/TT

Elever på yrkesprogram kan ofta ha stora kunskapsluckor redan när de påbörjar en gymnasieutbildning. Extra stöd som de har haft under tiden i grundskolan bör i så fall automatiskt följa med eleverna till gymnasiet, skriver flera rektorer.

Under strecket
Publicerad

Den här debattartikeln handlar om elever som kommit in på yrkesprogram med lägsta möjliga poäng från grundskolan och där en del av de betygen är överbetyg. Det är elever med extremt varierande behov. Elever med olika diagnoser, språksvårigheter, inlärningssvårigheter, läs- och skrivsvårigheter. Det är ofta elever som i grundskolan omfattats av stora stödinsatser och där flera under grundskoletiden erhållit allt ifrån individuell undervisning till undervisning i små elevgrupper. Stödinsatser som grundskolan får ekonomisk kompensation för. En ekonomisk kompensation som dock inte följer med eleven till ett yrkesprogram på gymnasiet även om stödbehovet för eleven är fortsatt stort.

I och med att det inte är någon större konkurrens om elevplatserna på flera yrkesprogram har det resulterat i att låga eller mycket låga poäng räcker för att få en gymnasieplats. Poängnivån kan dock skilja sig mycket åt mellan olika program och mellan olika gymnasieskolor.

Annons
Annons
Annons