Annons

”Stötande barnäktenskap kan stoppas”

Förslag finns att skärpa lagen mot barnäktenskap. Det är dock viktigt att känna till att redan nu finns långtgående juridiska möjligheter att stoppa tvångsäktenskap eller äktenskap som är ­stötande. Det skriver juristerna Anna Fayad och Ulf Bergquist.

Under strecket
Publicerad
Foto: Fredrik Sandberg/TTBild 1 av 1
Foto: Fredrik Sandberg/TTBild 1 av 1
Foto: Fredrik Sandberg/TT

Alliansens partiledare vill att riks­dagens civilutskott tar fram ett lagförslag som förbjuder att Sverige erkän­ner äktenskap ingångna med barn oavsett var i världen äktenskapen ingåtts. Regeringen har redan tidigare sagt att det ska ske en översyn av dagens lagstiftning. Den 17 februari inbjöd regeringen alla partier (utom SD) till ett möte för att diskutera ­frågan om barnäktenskap ingångna i utlandet. För frågans vidare behandling önskar vi förmedla följande sakunderlag.

Annons
Annons
Annons