”Stötande barnäktenskap kan stoppas”

Förslag finns att skärpa lagen mot barnäktenskap. Det är dock viktigt att känna till att redan nu finns långtgående juridiska möjligheter att stoppa tvångsäktenskap eller äktenskap som är ­stötande. Det skriver juristerna Anna Fayad och Ulf Bergquist.

Under strecket
Publicerad
Fredrik Sandberg/TT
Foto: Fredrik Sandberg/TT
Annons

Alliansens partiledare vill att riks­dagens civilutskott tar fram ett lagförslag som förbjuder att Sverige erkän­ner äktenskap ingångna med barn oavsett var i världen äktenskapen ingåtts. Regeringen har redan tidigare sagt att det ska ske en översyn av dagens lagstiftning. Den 17 februari inbjöd regeringen alla partier (utom SD) till ett möte för att diskutera ­frågan om barnäktenskap ingångna i utlandet. För frågans vidare behandling önskar vi förmedla följande sakunderlag.

Lägsta ålder i Sverige för äktenskap är 18 år. Utgångspunkten är att den som är under 18 år inte har nått den mognad som krävs för att självständigt ta ställning i sådana personliga och ekonomiska frågor som uppkommer i ett äktenskap. Åldersgränsen gäller dock endast om någon av makarna är svensk medborgare eller bosatt i Sverige. Följaktligen ska äktenskap som ingåtts i utlandet enligt där gällande lagstiftning erkännas i Sverige om makarna inte hade någon anknytning till Sverige när äktenskapet ingicks.

Annons
Annons
Annons