Stötande att jämställa vänner och fiender

Ingen kan ha undgått den debatt som rasat kring den nya lag som ger Försvarets Radioanstalt (FRA) möjlighet att avlyssna all kabeltrafik som passerar Sveriges gränser. Däremot kan man fråga sig om debatten har fokuserat på rätt problem.

Under strecket
Publicerad
COLOURBOX
Foto: COLOURBOX
Annons

Stor oro och vrede har uttryckts över det integritetsintrång som lagen innebär. Enskilda människors privata e-post, deras kärleksbrev, bokbeställningar, hotellreservationer och köp av flygbiljetter kan läsas och lagras av handläggare vid FRA i jakten på säkerhetsrisker och terroristhot. Redan här finns två olika spår i debatten. Dels har vi motviljan mot integritetsintrånget som sådant, oavsett vad som blir dess följder. Dels har vi oron för att spaningen på människors privata korrespondens, även om den i sig skulle kunna rättfärdigas, kan missbrukas. Uppgifter om enskildas sexualliv, sjukdomar och ekonomiska bekymmer kan lagras, spridas och användas i sammanhang som inte har med rikets säkerhet att göra.

Nu är emellertid detta exempel på problem som inte är unika för den nya FRA-lagen. Redan idag har vi på många platser en kameraövervakning som syftar till att minska brottslighet på offentliga platser och som innebär att alla som passerar framför kamerans lins hamnar på en film. Även här kan det i förbifarten förekomma en dokumentation av enskilda människors privatliv, som de kanske helst hade behållit för sig själva.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons